เที่ยวทะเล ดำน้ำ เกาะลันตา ที่พักเกาะลันตา

เกาะลันตา

เกาะลันตา

เกาะลันตา เป็นเกาะเงียบๆ แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกระบี่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ รู้จักและให้ความสนใจไปเที่ยวกันมาก ธุรกิจต่างๆ บนเกาะมีชาวต่างชาติไปเปิดกิจการหลายรายเช่นธุรกิจดำน้ำ บริษัททัวร์ต่างๆ จากเกาะเงียบๆ กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนั้นเป็นผลมาจากความดังของเกาะพีพี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปเที่ยวกันมากจนทำให้ที่พักไม่เพียงพอใน ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเริ่มทะลักมายังเกาะลันตา กรอปกับความสวยงามและความเงียบสงบของเกาะลันตาทำให้ทำให้นักท่องเที่ยวติดใจ จึงทำให้ชื่อเสียงของเกาะลันตาเป็นที่รู้จักในหมู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในเวลาอันรวดเร็ว

เกาะ ลันตาอยู่ในทะเลอันดามันในเขตจังหวัดกระบี่ ระหว่างทะเลกระบี่ กับทะเลตรัง ห่างจากกระบี่ไปทางทิศใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือเกาะลันตาใหญ่ และเกาะลันตาน้อย นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กๆ อีกมากมายหลายเกาะ ศูนย์กลางความเจริญและศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะลันตาใหญ่ซึ่ง เป็นเกาะที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่เกาะลันตา ลักษณะเป็นเกาะยาวที่ทอดตัวในแนวเหนือใต้ ความยาวหัวถึงท้ายเกาะ 22 กิโลเมตร กว้าง 4 -4.5 กิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของที่ทำการอำเภอเกาะลันตา มีท่าเรือท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังที่ต่างๆ ในทะเลอันดามัน ทั้งเกาะพีพี เกาะภูเก็ด ทะเลตรัง เกาะรอก และจุดดำน้ำหินม่วง-หินแดง ลักษณะภูมิประเทศบริเวณกลางตัวเกาะเป็นแนวเขาทอดตัวตามยาวของเกาะ ชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเป็นป่าโกงกาง และชายฝั่งที่เป็นหินไม่มีชายหาด แหล่งท่องเที่ยวของเกาะลันตาจะอยู่ทางชายฝั่งด้านทิศตะวันตกซึ่งมีชายหาดทอด ตัวยาวไปเกือบตลอดแนวเกาะ แต่ละหาดได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว อาทิเช่นรีสอร์ท บังกะโล ร้านอินเตอร์เนต มินิมาร์ท ร้านอาหาร ปลายสุดด้านทิศใต้ของเกาะลันตาเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะลันตา เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าไปเที่ยวแต่ถนนทางเข้าอุทยานยังเป็นอมตะโลกพระ จันทร์มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ( 2547 )

แหล่งท่องเที่ยวของเกาะลันตา

ศูนย์กลางอยู่ที่บ้านศาลาด่าน เป็นที่ตัวอำเภอ เป็นที่ตั้งของท่าเรือท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางความเจริญและความหนาแน่นของชุมชน จากนั้นค่อยเบาบางไปทางด้านท้ายเกาะ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนเกาะลันตาได้แก่ แหลมคอกวาง หาดคอกวาง หาดคลองดาว หาดพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน หาดคลองหิน แหลมโตนด

ลักษณะการท่องเที่ยวที่เกาะลันตา การท่องเที่ยวบนเกาะลันตาบูมขึ้นมาเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนคือชาวต่างชาติ ดังนั้นค่าครองชีพต่างๆ บนเกาะจึงค่อนข้างสูง อินเตอร์เนต 60 บาท/ ชม ค่าอาหารเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า หรือเกือบๆ สองเท่า แต่ก็น่าเห็นใจเพราะปีหนึ่งจะทำเงินได้เพียง 6 เดือน คือตั้งแต่เดือนพศจิกายน ถึง เดือนเมษายน หลังจากนั้นพายุก็จะเข้าไม่สามารถเที่ยวได้

กิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะลันตาคือการมานอนพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ชมวิว อาบแดด เกาะลันตาไม่มีแนวปะการัง นักท่องเที่ยวที่มาพักที่เกาะลันตาจะต้องซื้อแพคเก็จทัวร์ไปเที่ยวตามที่ต่างๆ เช่น ทริปเที่ยว 4 เกาะทะเลตรัง ถือเป็นจุดขายของโปรแกรมเที่ยวเกาะดำน้ำชมปะการัง และอีกโปรแกรมคือ ทริปเที่ยวเกาะรอก โดยจะมีเรือเร็วให้บริการพอนักท่องเที่ยวจากเกาะลันตาไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ แล้วกลับมาในตอนเย็น

การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกระบี่มีถนนไปจนถึงที่ทำการอำเภอเกาะลันตา โดยจะต้องข้ามแพขนานยนต์จากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะลันตาน้อยที่ท่าเรือบ้านหัวหิน และต้องข้ามแพจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่อีกทอดหนึ่งที่ท่าเรือเกาะลันตา เส้นทางจากกระบี่ไปจนถึงท่าเรือเป็นทางลาดยางดีตลอด ถนนบนเกาะลันตาน้อยเป็นทางลาดยางดีตลอด แต่ทางเขาเพื่อลงแพยังเป็นถนนผิวโลกพระจันทร์ ( 2547 ) ถนนบนเกาะลันตาใหญ่เป็นถนนคอนกรีตอย่างดี ตอนท้ายๆ เกาะเป็นถนนผิวโลกพระจันทร์เหมือนกัน

หากเดินทางไปจากกระบี่ ใช้เส้นทางหมายเลข 4 ทางแยกเข้าเกาะลันตาจะอยู่เลยแยกเข้าคลองท่อมไปประมาณ 10 กม. กว่าๆ บริเวณบ้านห้วยน้ำขาว ก็จะพบแยกขวามีป้ายบอกชัดเจนว่าไปเกาะลันตา เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 4206 ประมาณ 20 กิโลเมตรก็จะถึงทางลงแพที่เรือบ้านหัวหิน ขึ้นฝั่งบนเกาะลันตาน้อยแล้วขับรถตรงไปยังท่าเรือเกาะลันตาใหญ่ ข้ามแพอีกทอดหนึ่งก็ถึงเกาะลันตาใหญ่ ขึ้นจากแพแล้วขับตรงไปจนไปถึงสามแยก แยกขวาเข้าตัวเมือง ย่านชุมชนและการค้า เลี้ยวซ้ายไปหาดต่างๆ จนไปสุดถนนที่ท้ายเกาะบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

การเดินทางไปเกาะลันตา การเดินทางไปเกาะลันตาจากกระบี่ การเดินทางไปเกาะลันตาจากตรัง การเดินทางไปเกาะลันตาจากภูเก็ต การเดินทาง เกาะลันตา

แพข้ามฝาก

แพขนาดยนต์บ้านหัวหิน เปิดบริการ เวลา 08.00 น.- 18.30 น. อัตราค่าบริการ รถยนต์คันละ 50 บาท

แพขนานยนต์เกาะลันตา เปิดบริการ เวลา 07.00 น. – 20.00 น. อัตราค่าบริการ รถยนต์คันละ 40 บาท

ป็นถนนเส้นทางเดียวที่มุ่งสู่เกาะลันตา ข้ามแพขนานยนต์ 2 ครั้ง

เดินทางโดยรถโดยสาร รถตู้เกาะลันตา

จากกระบี่ มีรถตู้ปรับอากาศบริการ ค่าโดยสาร 150 บาท ออกจากสถานีขนส่งกระบี่ และ ออกจากตัวเมืองกระบี่ สอบถามได้ที่ บริษัทธนาทัวร์ ตัวเมืองกระบี่ 075-622792 บนเกาะลันตา 075-684121

จากตรัง มีรถตู้ปรับอากาศบริการ ค่าโดยสาร 150 บาท วันละ 4 เที่ยว รถออกเวลา 11.00 น. 12.30 น. 13.00 น.และ 15.30 น.

ทางเรือ

จากกระบี่ มีเรือโดยสารวิ่งให้บริการ ในช่วงเดือน พ.ย. - พ.ค. เรือออกจากท่าเรือเจ้าฟ้า ตัวเมืองกระบี่ ส่งขึ้นเกาะลันตาใหญ่ที่ท่าเรือศาลาด่าน เรือออกเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. สนใจสอบถามข้อมูลที่ท่าเรือเจ้าฟ้า โทร. 075-630470 - 2

เกาะลันตา เกาะพี พี เรือออกเวลา 08.00 น. และ 13.00 น.

เกาะลันตา เกาะพีพี - ภูเก็ต เรือออกเวลา 09.00 น. และ 14.30 น. --- เกาะลันตา เกาะพีพี - กระบี่ เรือออกเวลา 09.00 น. และ 13.30 น.

ที่พักเกาะลันตา

ที่พักมีให้บริการทุกหาด มีทั้งแบบหรูจนถึงราคาประหยัดไม่กี่ร้อยบาท ถูกใจหาดไหน ชอบพักแบบไหนลองคลิกเลือกชมจากเวบ นำเสนอเฉพาะที่พักที่มีเวบไซด์เท่านั้น แต่ยังมีที่พักอีกมากที่ไม่มีเวบ มีแต่เบอร์โทร จึงไม่สะดวกจะลงให้ชมกันเพราะเบอร์โทรเปลี่ยนกันได้ ลิ้งเวบแน่นอนกว่าชัวร์ๆ
หาดคลองดาว


หาดคลองโขง

ที่พักริมหาดหาดคลองนิน


หาดพระแอะ

อ่าวคอกวาง

ยามเย็นที่ลันตา

พระอาทิตย์ตกที่ลันตา


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger