ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา
พร้อมด้วย นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสงขลา โดยมี นายพรสักก์ พิทักษ์ธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา คณะผู้พิพากษา ตลอดจนข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างให้การต้อนรับ
นายสบโชค สุขารมณ์
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2513 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2514 เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ.2524 Master of Comparative Law Southern Methodist
University, Texas สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2529 ประกาศนียบัตร Crime Prevention and Treatment of
Offenders (UNAFEI) ประเทศญี่ปุ่น
==========================================================
ประวัติการทางาน พ.ศ.2517 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ.2518 ผู้พิพากษาประจากระทรวง
พ.ศ.2519 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2520 ผู้พิพากษาประจากระทรวง
พ.ศ.2527 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจากระทรวง
พ.ศ.2529 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.2531 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
พ.ศ.2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
พ.ศ.2535 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
พ.ศ.2535 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
พ.ศ.2539 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
พ.ศ.2542 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
พ.ศ.2547 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
พ.ศ.2550 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา
พ.ศ.2551 รองประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานศาลฎีกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค.2535 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
6 ธ.ค.2539 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
5 ธ.ค.2540 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
*************************
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger