ศอ.บต. รุ่นที่ 1 หรือ คณะผู้อำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าดูงาน ศาลจังหวัดสงขลา 12/05/53


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 เวลา 09.00 นาฬิกา
นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ไพมณี ผู้พิพากษา
นายเสกสันติ์ แก้วสว่าง นิติกรชำนาญการ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา
ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้อำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ศอ.บต. รุ่นที่ 1  จำนวน 43 คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี
ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดสงขลา     

ศอ.บต. หรือ ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ภาคประชาชน “ชายแดนใต้”
   
  ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล หรือ Adilan Center ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกันทั้ง 5 จังหวัด
จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับภารกิจด้านการอำนวยความเป็นธรรมของประชาชน ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความเป็นธรรม
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนด้วยต้นเอง เช่น รับเรื่องราวร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้คำปรึกษากฎหมาย
ตลอดจนการดูแลแก้ไขผู้กระทำและผู้ติดยาเสพติดที่กลับคืนสู่ชุมชน รวมทั้งจะทำหน้าที่เชื่อมประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น
ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมประจำอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักยุติธรรมจังหวัด และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 มีตัวแทนภาคประชาชนในตำบลนั้นๆ เป็นคณะทำงาน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน บัณฑิตอาสา นักกฎหมายชาวบ้าน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่ายคุ้มครองสิทธิ เป็นต้น
ส่วนสถานที่ตั้งอาจจะใช้ ที่ทำการส่วนราชการประจำตำบล ที่ทำการสภาสันติสุขตำบล อาคารอเนกประสงค์ภายในมัสยิด หรือโรงเรียนตาดีกา
อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล จะตั้งอยู่ในทุกตำบลๆละ 1 ศูนย์ ของ 4 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 326 ศูนย์


Center Executive Director, the southern provinces.
Opens justice center district-level public sector.
326 centers in southern border provinces together later this month.

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger