"หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

                         เมื่อวันที่ 27 พษภาคม 2554  นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย ชูโชติ    นิติกรปฏิบัติการ  
เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการ "หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา
โดยทางศาลจังหวัดสงขลา ได้ออกเยี่ยมเยืยนประชาชน  โดยมีสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคี
ในพื้นที่  วัดนารังนก หมู่ที่6 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  และให้บริการประชาชน
 ตามโครงการดังกล่าว


วัดนารังนก
วัดนารังนก
                ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ  ริมคลองอู่ตะเภา  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310
                ศิลปกรรมที่สำคัญ คือ อุโบสถที่มีรูปแบบโครงสร้างทรงสูงหลังคา 2 ชั้น มีลวดลายประดับปูนปั้นรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายกนกอยู่บริเวณหน้าบัน  ภายในผนังอุโบสถวาดภาพจิตรกรรมชุดพุทธประวัติ  ส่วนศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2445  หน้าบันเป็นลวดลายรูปสัตว์และดอกไม้ต่างๆ และกุฎิสงฆ์ทรงไทยสร้างด้วยไม้มีหลักคากระเบื้องสีแดงแบบโบราณ  วัดนารังนก  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. 2387

ประวัติความเป็นมา
      บ้านแม่ทอมเดิมเรียกว่า บ้านแม่ทอง แล้วเรียกเพี้ยนมาเป็นแม่ทอมแต่ในหลักฐานยืนยันมีเพียงคำบอกเล่าจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งว่า ในหนองน้ำแม่ทอมมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน้ำในหนองน้ำแม่ทอมสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และมีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่
       การปกครองเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหาดใหญ่ มี 6 หมู่บ้าน และมีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางกล่ำ โดยขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางกล่ำ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2539 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ดังนี้
1. นายรุย แก้วกุลนิล
2. นายพ่วง แก้วกุลนิล
3. นายเจือ ธรรมชาติ (ปัจจุบัน)
คำขวัญตำบลแม่ทอม
แม่ทอมเรืองนาม ข้าวหลามลือไกล แหล่งใหญ่ส้มโอหวาน
ปูชนียสถานค่าล้ำ หลวงพ่อลิ้นดำวาจาสิทธิ์
    “แม่ทอมเรืองนาม” ในโอกาสอันใกล้นี้แม่ทอมจะได้รับการกล่าวขานด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้
    “ข้าวหลามลือไกล” ตำบลแม่ทอมเป็นแหล่งผลิตข้าวหลามที่มีรสชาติดี ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
    “แหล่งใหญ่ส้มโอหวาน” ส้มโอเป็นผลไม้ที่ปลูกมากในตำบลแม่ทอม ด้วยเหตุที่มีรสชาติดีจึงได้ถูกนำไปปลูกในที่ต่าง ๆ เช่น ในอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งจริงๆ แล้วสายพันธุ์นี้แท้จริงไปจาก ตำบลแม่ทอม
    “ปูชนียสถานค่าล้ำ” ถือได้ว่าอุโบสถวัดคูเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม เป็นปฏิมากรรม ล้ำค่าชิ้นหนึ่งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปกรณ์
    “หลวงพ่อลิ้นดำวาจาสิทธิ์” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่สักการบูชาของชาวตำบลแม่ทอมและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดนารังนก หมู่ที่ 6
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
       ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มคลองอู่ตะเภา ระยะห่างจากอำเภอบางกล่ำ 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสงขลา 38 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ
ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่
ทิศใต้
ติดต่อ
ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
ทิศตะวันออก
ติดต่อ
ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่
ทิศตะวันตก
ติดต่อ
ตำบลบางกล่ำ ,ตำบลบ้านหาร, ตำบลท่าช้าง
พื้นที่ 13.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,353.60 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ราบลุ่มเลียบคลองอู่ตะเภา ใกล้ทะเลสาบสงขลาในฤดูฝนน้ำเอ่อท่วม และฤดูแล้งมีน้ำทะเลหนุน
    สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
       สามารถแบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาล
          - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม และอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน
          - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคม ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มักจะเป็นฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เป็นฝนตกหนักถึงหนักมาก พื้นที่ น้ำท่วมร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะเวลาเฉลี่ยน้ำท่วมขังนานที่สุด 30 วัน ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
       อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.9 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.9 องศาเซลเซียส
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger