สรุปผล การแข่งขัน กีฬาวันรพี ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

การแข่งขัน กีฬาวันรพี ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  การแข่งขันกีฬาวันรพี ได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี  โดยให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม มีส่วนร่วมในงานประเพณีดังกล่าว  เพื่อสานสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ,เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากร ในหน่วยงานยุติธรรมเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคคลิกภาพที่ดี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

การจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมกีฬาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านร่างกาย
สร้างเสริมคุณธรรมทางด้านจิตใจให้สูงขึ้นอีกด้วย ตามหลักการของการส่งเสริมกีฬาที่ทราบกันทั่วไป
ให้รู้จักแพ้ รูจักชนะและรูจักอภัย เล่นกีฬาตามกฎ กติกา อันเป็นการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในตนเอง
การเล่นกีฬา จึงมีประโยชน์มากมายแกเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

สรุปผล การแข่งขัน กีฬาวันรพี ประจำปี 2554
ผลการแข่งขันฟุตบอล
ทีมชนะเลิศ    ศาลจังหวัดสงขลา  รอบ ชิง ชนะ ทีม ทนายความ 1 :0
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทนายความสงขลา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ทีมตำรวจภูธรภาค9 + กองพิสูจน์หลักฐาน

----------------------------------------------------------
ผลการแข่งขันเปตอง
ดิวิชั่น 1
ทีมชนะเลิศ    ทีมตำรวจภูธรภาค 9 ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1    ทีมเรือนจำจังหวัดสงขลา  ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2    ทีมศาลแขวงสงขลา และทีมเรือนจำจังหวัดสงขลา  ทีม2

ดิวิชั่น 2
(ทีมที่ตกรอบ แรกของดิวิชั่น 1 และตกรอบสองของ ดิวิชั่น 1 มาแข่งขันกันในดิวิชั่น 2 )
ทีมชนะเลิศ     ทีมตำรวจภูธรภาค 9 ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   ทีมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2    ทีมศาลจังหวัดสงขลา ทีม 1 และทีมศาลแรงงานภาค 9

----------------------------------------------------------------------------------
ผลการแข่งขันตะกร้อ
ทีมชนะเลิศ   ทีมจากเทคโนศรีวิชัย สงขลา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ทีมจากไปรษณีย์สงขลา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2   ทีมจากข้าราชการบำนาญ สงขลา

**************************************************
ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
       การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ทีม และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 2 ทีม เข้าแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน 7 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 71 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ทีม และระดับอุดมศึกษา 6 ทีม ผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชนะเลิศ โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ระดับอุดมศึกษา ทีมชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทีมที่ 1) รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทีมที่ 2) รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ทีมที่ 1)สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (79) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (23) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) ทำบุญตักบาตร (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เข้าร่วมพิธี (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จัดโครงการ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) พิธีวางพวงมาลา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger