"มนตรี ยอดปัญญา" ประธานศาลฎีกา ถึงแก่อสัญกรรมที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน54มีรายงานข่าวว่า นายมนตรี ยอดปัญญา ประธานศาลฎีกา ได้ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อในกระแสโลหิต ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. วันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังเข้ารับผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง โดยทางญาติจะเตรียมตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ปัจจุบัน นายมนตรีมีอายุ 63 ปี เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา และมีวาระดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา 2 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2556 สำหรับประวัติการศึกษา ประธานศาลฎีกาผู้นี้จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นเนติบัณฑิตไทย

นอกจากเจริญก้าวหน้าในเส้นทางผู้พิพากษามาตามลำดับแล้ว นายมนตรียังเป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใน มหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาอย่างสูง จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ตู้ฎีกาเคลื่อนที่"

ทั้งนี้ นายมนตรี ยอดปัญญา ถือเป็นประธานศาลฎีกาคนแรกที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง โดยกฎหมายพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม มาตรา 8 วรรค 2 กำหนดว่า นายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกาคนที่ 2 ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทน และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

มนตรี ยอดปัญญา

เป็นที่น่าเสียดายที่ไทยต้องสูญเสียคนมีความรู้ความสามารถในวงการศาล สถิตย์ยุติธรรม"มนตรี ยอดปัญญา" ประธานศาลฎีกา ได้ถึงอนิจกรรม สิริอายุ 63 ปี ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อคืนวันที่ 26 พ.ย.2554 ที่ผ่านมา หลังเข้ารับการผ่าตัดโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราช ญาติเตรียมตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

สำหรับ"มนตรี"เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 แทนนายสบโชค สุขารมณ์ ที่ได้เกษียณอายุราชการครบ 65 ปี ซึ่งได้ทำหน้าที่เกือบ 2 เดือน และมีอันต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ถือป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นอย่างสูง สามารถจดจำฎีกาที่บรรพตุลาการเคยมีคำวินิจฉัยไว้ได้อย่างแม่นยำทั้งเลขที่ ฎีกา องค์คณะผู้พิพากษาที่ตัดสินจนได้ชื่อว่าเป็น “ตู้ฎีกาเคลื่อนที่”และตลอดชีวิตผู้พิพากษากว่า 40 ปี ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในศาลฎีกา กระทั่งได้รับตำแหน่งสูงสุดด้วยวัย 63 ปี ส่วนภรรยาก็อยู่ในแวดวงเดียวกัน"ประทานพร ยอดปัญญา" รับราชการผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ภาค  9

ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ยอดปัญญา

เกิดวันที่ : 8 สิงหาคม 2493

วันที่เสียชีวิต : 26 พฤศจิกายน 2554

การศึกษา :
-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ม.ศ. 4 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
- ม.ศ. 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาตรี
- ปี 2519 นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2516
- ปี 2519 เนติบัณฑิต รุ่นที่ 27 ปี พ.ศ.2518

การทำงาน :
-ผู้พิพากษาจังหวัดขอนแก่น
-ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยทำงาน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี
-ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา
-30 ก.ย.2552– รองประธานศาลฎีกา จะเกษียณอายุราชการปี 2556
- 1 ต.ค. 2554 ประธานศาลฎีกา
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (78) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (23) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ทำบุญตักบาตร (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เข้าร่วมพิธี (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (7) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) เลี้ยงส่ง (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จัดโครงการ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) รดน้ำขอพร (3) รับตำแหน่ง (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีวางพวงมาลา (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger