สถิติคดี ปี2554 ศาลจังหวัดสงขลาพิจารณาพิพากษาคดีได้แล้วเสร็จ เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คิดเป็น ร้อยละ 83.36

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดสงขลาพิจารณาพิพากษาคดีได้แล้วเสร็จ
เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
            นายสมศักดิ์  ประณิธิพงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า
            ในปี พ.ศ.2554  ศาลจังหวัดสงขลาสามารถพิจารณาพิพากษาคดีได้แล้วเสร็จ คิดเป็น   ร้อยละ 83.36  ถือได้ว่าสามารถพิจารณาพิพากษาคดีได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  ซึ่งมีคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล 6,991 คดี พิจารณาพิพากษาคดีได้แล้วเสร็จ 5,828 คดี     คิดเป็นร้อยละ 83.36  โดยแยกรายละเอียดแต่ละประเภทคดี ได้ดังนี้
1.    คดีอาญา  จำนวน 4,438 คดี พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ 3,561 คดี   คิดเป็นร้อยละ 80.24
2.    คดีแพ่ง จำนวน 1,552 คดี พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ 1,352 คดี  คิดเป็นร้อยละ 87.11
3.    คดีผู้บริโภค จำนวน 1,001 คดี พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ 915 คดี  คิดเป็นร้อยละ 91.41
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553  ศาลจังหวัดสงขลาสามารถพิจารณาพิพากษาคดีได้แล้วเสร็จ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.60 
ศาลจังหวัดสงขลาได้พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และ
มั่น ใจได้ว่าในปี 2555 จะสามารถดำเนินการได้เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และสามารถพิจารณาพิพากษาคดีได้เพิ่มขึ้น สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว เป็นธรรม และเสมอภาค  บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของศาลจังหวัดสงขลาคือ  ศาลจังหวัดสงขลาเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม บริการประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม  เป็นผู้นำทางเลือกในการระงับข้อพิพาท พัฒนาบุคลากร ให้เพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ภายในปี พ.ศ.2556
***********************************
 
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (122) ศึกษาดูงาน (74) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (31) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (22) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (16) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) จังหวัดเคลื่อนที่ (14) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) ทำบุญตักบาตร (13) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) ตรวจราชการ (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) ลงนามถวายพระพร (7) เข้าร่วมพิธี (7) เลี้ยงส่ง (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) จุดเทียนชัยถวายพระพร (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) รดน้ำขอพร (3) รับตำแหน่ง (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Big Cleaning Day (2) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ตอบปัญหากฎหมาย (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จัดโครงการ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บริจาคโลหิต (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีถวายสัตย์ (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมบันทึกเทป (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger