รายนามผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา

รายนามผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
1. พระนิติการณ์ประสม
พ.ศ.2483
- พ.ศ. 2487
2. พระปรีชาวินิจฉัย
พ.ศ.2487
- พ.ศ. 2489
3. พระดุลยการณ์โกวิท
พ.ศ.2489
- พ.ศ. 2491
4. พระนิติกฤตประพันธ์
พ.ศ.2491
- พ.ศ. 2492
5. พระพิบูลย์ไอศวรรย์
พ.ศ.2492
- พ.ศ. 2494
6. นายไชยเจริญ สันติศิริ
พ.ศ.2494
- พ.ศ. 2495
7. พระประสาสน์วินิขฉัย
พ.ศ.2495
- พ.ศ. 2495
8. นายชวน สิงหลกะ
พ.ศ.2495
- พ.ศ. 2496
9. นายชัย โจกะนิช อภิชัยสิริ
มกราคม พ.ศ.2497
- พฤษภาคม พ.ศ. 2498
10. นายจำรูญ โชติรัต
พฤษภาคม พ.ศ.2498
- พฤษภาคม พ.ศ. 2502
11. นายวิกรม เมาลานนท์
มิถุนายน พ.ศ.2502
- มีนาคม พ.ศ. 2504
12. นายไฉน รัตโนดม
เมษายน พ.ศ.2504
- พฤษภาคม พ.ศ. 2506
13. นายบัญญัติ สุชีวะ
พฤษถาคม พ.ศ.2506
- ธันวาคม พ.ศ. 2508
14. นายปสพ นพรัมภา
ธันวาคม พ.ศ.2508
- พฤษภาคม พ.ศ. 2510
15. นายอำนัคฆ์ คล้ายสังข์
พฤษภาคม พ.ศ.2510
- เมษายน พ.ศ. 2511
16. นายจำรัส เขมะจารุ
เมษายน พ.ศ.2511
- พฤษภาคม พ.ศ. 2513
17. นายคมกริช วัฒนเสถียร
พฤษภาคม พ.ศ.2513
- เมษายน พ.ศ. 2514
18. นายเสริมศักดิ์ เทพาคำ
พฤษภาคม พ.ศ.2514
- พฤษภาคม พ.ศ. 2516
19. นายถาวร ตันตราภรณ์
พฤษภาคม พ.ศ.2516
- พฤษภาคม พ.ศ. 2517
20. นายประเสริฐ บุญศรี
พฤษภาคม พ.ศ.2517
- พฤษภาคม พ.ศ. 2519
21. นายมีพาศน์ โปตระนันทน์
พฤษภาคม พ.ศ.2519
- มีนาคม พ.ศ. 2520
22. นายสุชาติ สุขสุมิตร
มีนาคม พ.ศ.2520
- พฤษภาคม พ.ศ. 2523
23. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
พฤษภาคม พ.ศ. 2523
- พฤษภาคม พ.ศ. 2526
24. นายประสพสุข บุญเดช
พฤษภาคม พ.ศ. 2526
- พฤษภาคม พ.ศ. 2528
25. นายอภิชาติ สุขัดคานนท์
พฤษภาคม พ.ศ. 2528
- พฤษภาคม พ.ศ. 2530
26. นานชัช ชลวร
พฤษภาคม พ.ศ. 2530
- พฤษภาคม พ.ศ. 2531
27. นายกิตศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์
พฤษภาคม พ.ศ. 2531
- พฤษภาคม พ.ศ. 2533
28. นายธนพจน์ อารยลักษณ์
พฤษภาคม พ.ศ. 2533
- พฤษภาคม พ.ศ. 2534
29. นายชัยวุฒิ โลหชิตรานนท์
พฤษภาคม พ.ศ. 2534
- พฤษภาคม พ.ศ. 2536
30. นายวิรัช ชินวินิจกุล
พฤษภาคม พ.ศ. 2536
- กรกฎาคม พ.ศ. 2538
31. นายธงชัย เสนามนตรี
กรกฎาคม พ.ศ. 2538
- พฤษภาคม พ.ศ. 2540
32. นายไมตรี สุเทพากุล
พฤษภาคม พ.ศ. 2540
- พฤษภาคม พ.ศ. 2541
33. นายสิทธิ์ศักดิ์ วนะชกิจ
พฤษภาคม พ.ศ. 2541
- พฤษภาคม พ.ศ. 2542
34. นายชูเกียรติ ดิลกแพทย์
พฤษภาคม พ.ศ. 2542
- พฤษภาคม พ.ศ. 2543
35. นายศุภวัฒน์ รมยานนท์
พฤษภาคม พ.ศ. 2543
- ธันวาคม พ.ศ. 2544
36. นายชูเกียรติ ดิลกแพทย
ธันวาคม พ.ศ. 2544
- เมษายน พ.ศ. 2545
37. นายชัยยุทธ กลับอำไพ
เมษายน พ.ศ. 2545
- มีนาคม พ.ศ. 2546
38. นายณัฐพงศ์ วงศ์ศิวะวิลาส
มีนาคม พ.ศ. 2546
- เมษายน พ.ศ. 2548
39. นายประคอง เตกฉัตร
เมษายน พ.ศ. 2548
- เมษายน พ.ศ. 2550
40. นายอมร ศิลปวิวัฒน์
2 เมษายน พ.ศ. 2550
- 31 มีนาคม 2551
41. นายพรสักก์ พิทักษ์ธรรม
1 เมษายน พ.ศ. 2551
- 31 มีนาคม 2553
42. นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์
1 เมษายน พ.ศ. 2553
- 31 มีนาคม 2555
43. นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล
1 เมษายน พ.ศ. 2555
- 31 มีนาคม 2556
44.นายมหาชัย  ศรีทองกลาง     1 เมษายน พ.ศ. 2556-ปจุบัน

* เรียบเรียงและคัดย่อ จากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานจังหวัดสงขลา
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger