ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

             เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  นายปรารภ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ ศาลจังหวัดสงขลา  นางไซนา เหมมัน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนงานคดี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา::  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
                                 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

                อาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เลขที่ 352 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 10 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
                                                                                 โทรศัพท์ 074-237-844 โทรสาร 074-237-545
รูปชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
 นายศักดิ์กรียา  บิลแสละ
ประธานกรรมการ
80/1 หมู่ 16 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110มือถือ : 081-478-1811
 นายเฉ็ม  เหมมัน
รองประธานกรรมการ
188/21 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110มือถือ : 081-963-194
 นายดนวาหะ  เส็นหวัง
รองประธานกรรมการ
34 หมู่ 2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130มือถือ : 081-275-0681
 นายมะแซ  มามะ
รองประธานกรรมการ
103 หมู่ 6 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90150บ้าน : 074-478-048
มือถือ : 089-976-6102
  นายมุหรอด  ใบสะมะอุ
รองประธานกรรมการ
 18/1 หมู่ 2 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 มือถือ : 081-963-1032
  นายอับดุลรอหมาน  กาเหย็ม
เลขานุการ
 93/2 หมู่ 1 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 บ้าน : 074-411-989
มือถือ : 081-598-8093
  นายเชาวลิต  พินธ์สุวรรณ
กรรมการ
 64/5 หมู่ 1 ต.ห้วยเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 มือถือ : 086-747-7465
  นายดนสุโกด  ใหนเด
กรรมการ
 102 หมู่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 มือถือ : 081-096-9838
  นายดอเลาะ  ฮายีเจะเลาะ
กรรมการ
 56/2 หมู่ 2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 มือถือ : 087-969-5099
  นายฝีอี  เบ็ญก็เด็ม
กรรมการ
 80/1 หมู่ 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บ้าน : 074-398-055
มือถือ : 087-289-1950
  นายยุโสบ  เส็นเส็ม
กรรมการ
 7/1 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 มือถือ : 089-977-0135
  นายรอเซ็ด  เป็นแหละแหนะ
กรรมการ
 28 หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 บ้าน : 074-378-633
มือถือ : 089-878-6112
  นายวิวัฒน์  มูเก็ม
สังคมสงเคราะห์
 120 หมู่ 3 ต.ควนคลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 มือถือ : 081-898-8058
  นายวิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ
กิจการฮาลาล
 45 หมู่ 7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บ้าน : 074-470-387
มือถือ : 081-969-3389
  นายสมาท  เหตุหาก
กรรมการ
 102/31 หมู่ 6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 มือถือ : 089-295-3153
  นายสมาน  ดือราแม
วิชาการ
 157 หมู่ 4 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 มือถือ : 081-738-5407
  นายสมาแอ  กะรุมอ
วิชาการ
 147 หมู่ 2 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90150 มือถือ : 089-877-4160
  นายสะกะรียา  มามะ
กรรมการ
 57/1 หมู่ 8 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 มือถือ : 089-598-5385
  นายสัน  สันนะกิจ
กรรมการ
 4 หมู่ 9 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 บ้าน : 074-269-120
  นายสุรินทร์  เหมนุกูล
กรรมการ
 412/5 หมู่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 มือถือ : 087-293-3413
  นายหลี  สันเหล๊า
กรรมการ
 36 หมู่ 8 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 บ้าน : 074-373-157
มือถือ : 089-380-9157
  นายอนันต์  กาหลง
กรรมการ
 5 หมู่ 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 บ้าน : 074-333-256
มือถือ : 081-277-0621
  นายอะฝีอี  กาเหย็ม
กรรมการ
 53 หมู่ 3 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 บ้าน : 074-541-682
มือถือ : 089-977-9616
  นายอับดนฮ่าหลีม  หมัดปลอด
กรรมการ
 42/2 หมู่ 2 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 มือถือ : 089-977-2908
  นายอับดุลอาซิซ  สาเม๊าะ
กรรมการ
 148/4 หมู่ 8 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 มือถือ : 081-541-2281
  นายอาสัน  สะแลมัน
กรรมการ
 28 ถ.พัทลุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 บ้าน : 074-377-179
มือถือ : 084-748-5578
  นายอิสมะแอ  อาหวัง
กรรมการ
 48 หมู่ 11 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90150 มือถือ : 087-288-8963
  นายอิสมาแอล  หมินหวัง
กรรมการ
 379/5 หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 บ้าน : 074-431-121
มือถือ : 081-898-4875


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger