ประชุมบุคลากรศาลจังหวัดสงขลา ประจำไตรมาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

                เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม บุคลากรศาลจังหวัดสงขลา (ประจำไตรมาส) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลจังหวัดสงขลา . โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง../.วาระการประชุมบุคลากรศาลจังหวัดสงขลา (ประจำไตรมาส) ครั้งที่ 2/2555
วันพฤหัสบดีที่  28  มิถุนายน  2555
ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่แจ้งให้ทราบ
1.1              การตรวจราชการของท่านรองประธานศาลฎีกา นายดิเรก  อิงคนินันท์              (31 พ.ค.2555)
1.2              พิธีเปิดโครงการ 80 พรรษา 80 วัน 80 คดี สมานฉันท์ด้วยสันติวิธี ทำดีเพื่อแม่ ของแผ่นดิน (31 พ.ค.2555)
1.3              การให้ความเข้าใจและเชิญชวนผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา ร่วมโครงการ 80 พรรษา 80 วัน 80 คดี สมานฉันท์ด้วยสันติวิธี      ทำดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน (15, 18 และ 20 มิ.ย.2555)
1.4              การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการของศาลจังหวัดสงขลา (20 มิ.ย.2555)
1.5              การเข้าร่วมประชุมและพบปะ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา        (21 มิ.ย.2555)
1.6              การสับเปลี่ยนหัวหน้าส่วน (มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555)
1.7              การศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่          วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555
1.8              การจัดการแข่งขันกอล์ฟรพี 55
1.9              การจัดกิจกรรมวันรพี 2555
1.10          โครงการ SKLC Animation Award 2012
1.11          การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ        ศาลยุติธรรม
ระเบียบวาระที่ 2          รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2555  ลงวันที่ 3 เมษายน 2555
ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4          รายงานผลการปฏิบัติงาน
4.1      ส่วนคดี
4.2      ส่วนช่วยพิจารณาคดี
4.3      ส่วนคลัง
4.4      ส่วนช่วยอำนวยการ
4.5      ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
4.6      ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ระเบียบวาระที่ 5          ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่น ๆ
*******************************************


หลังจากประชุมเสร็จ 06.30 ท่านวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ได้จัดเลี้ยงอาหารเย็น .แก่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด หลังจาก การทำงาน รวมทั้งการประชุม.  และเพื่อเสริมสร้างความรักความวามัคคี ในองค์กร../..


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger