ศาลจังหวัดสงขลาจัดตั้งศูนย์ คดี ผู้บริโภค

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์

ศาลจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภค
ประกอบกับ ในสมัยปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัย
ใหม่มาใช้ ในการผลิตสินค้าและบริการ
ในขณะที่ผู้บริโภคยังขาดความรู้ในเรื่องมาตรฐาน ของสินค้า และบริการจึงทำให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจเสมอ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์คดีผู้บริโภคศาลจังหวัดสงขลา ขึ้นมาเพื่อให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษา และส่งเสริมการเข้าถึง ความยุติธรรมแก่ประชาชน

หลักวิธีพิจารณาคดีพื้นฐานในคดีผู้บริโภค

๑. หลักความสะดวกและประหยัด เพื่อให้ผู้บริโภค ได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้น
๒. หลักความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความ เสียหายโดยเร็วและไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบ ธุรกิจเกินสมควร
๓. หลักไม่เป็นทางการการดำเนินกระบวนพิจารณามีลักษณะที่ไม่เคร่งครัด ต่อระเบียบพิธีการเหมือนคดีแพ่งทั่วไปเพื่อมิให้เอาชนะกันโดยอาศัย เทคนิคทางกฎหมาย
๔. หลักสุจริต การใช้สิทธิภายใต้พระราชบัญญัตินี้จะต้องกระทำด้วยความสุจริตไม่ว่าจะเป็นฝ่าผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภค 

แนวปฏิบัติศาลจังหวัดสงขลาในการยื่นบันทึกถ้อยคำฯ ในคดีผู้บริโภค

    อาศัยคำสั่งศาลจังหวัดสงขลาที่ ๕๖/๕๕ เรื่อง  “จัดตั้งศูนย์คดีผู้บริโภค ”  ศาลจังหวัดสงขลาเห็นว่าเพื่อให้การสืบพยานในคดีผู้บริโภคเป็นไปโดยรวดเร็ว   ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี    ศาลจังหวัดสงขลาจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการยื่นบันทึกถ้อยคำฯในคดีผู้บริโภคดังนี้

๑. เริ่มใช้กับคดีที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป
๒. ให้โจทก์ยื่นบันทึกถ้อยคำฯ และคำร้องแสดงความประสงค์ขอส่งบันทึกถ้อยคำฯ 
มาพร้อมกับคำฟ้องพร้อมทั้งแนบสำเนาตามจำนวนจำเลย  
๓. ในวันนัดพิจารณา
๓.๑  กรณีโจทก์จำเลยตกลงกันไม่ได้  โจทก์สามารถใช้บันทึกถ้อยคำฯ นี้แทนการเบิกความได้  และคู่ความอีกฝ่ายสามารถซักค้านได้ทันทีเนื่องจากได้อ่านเอกสารมาล่วงหน้าแล้ว   ทำให้คดีรวดเร็วขึ้น
๓.๒  กรณีจำเลยไม่มาศาลในวันนัด  โจทก์สามารถใช้บันทึกถ้อยคำฯ แทนการเบิกความได้ทันที  โดยไม่ต้องทำคำเบิกความมาอีก  (บันทึกถ้อยคำฯ+รายงานกระบวน = คดีเสร็จ)
     ทั้งนี้    ตัวอย่างบันทึกถ้อยคำฯ ให้เป็นไปตามตัวอย่างที่แนบท้ายแนวปฏิบัตินี้และโจทก์สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกถ้อยคำฯ ได้ในเว็บไซต์ของศาลจังหวัดสงขลา
( ศูนย์คดีผู้บริโภค )      (http : //www.sklc.coj.go.th)Link web  ..http://www.sklc.coj.go.th/system/consumer/


เจ้าหน้าที่ ศูนย์ คดี ผู้บริโภค ศาลจังหวัดสงขลา .

 เบอร์ โทรติดต่อ  074321354   ต่อ  200  และ  208
เบอร์ โทรสาร - 074315503  
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger