4 องค์กรสงขลาเซ็น MOU ฝากขังผู้ต้องหาผ่านระบบจอภาพ

       4 องค์กรจับมือร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการฝากขังผู้ต้องหาทางไกลผ่านระบบจอภาพ เพื่ออำนวยความยุติธรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอำนวยความสะดวก และป้องกันอันตรายให้กับพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝากขังผู้ต้องหา
     
       วันนี้ (22 มี.ค.) ที่ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการฝากขังผู้ต้องหาทางไกลผ่านระบบจอภาพจังหวัดสงขลา ระหว่างศาลจังหวัดสงขลา กับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เรือนจำจังหวัดสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
       โดยทั้ง 4 ฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือกันทางด้านการฝากขังผู้ต้องหาทางไกลผ่านจอภาพ ในลักษณะการประชุมผ่านจอภาพ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ สั่งสมข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรในองค์กร สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ราชการและประชาชน
     
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันอันตรายให้กับพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝากขังผู้ต้องหา รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดินและทำให้การประสานงานระหว่างศาล พนักงานสอบสวนและเรือนจำเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านอำนวยความยุติธรรม
       นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 พนักงานสอบสวนจะต้องขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาล เพื่อขอหมายขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างการสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องมายื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลด้วยตนเองทุก ครั้ง ซึ่งปัจจุบันนี้มีสถานีตำรวจที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดสงขลาทั้งสิ้น 20 สถานี และอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดนาทวี จำนวน 11 สถานี บางสถานีตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และบางสถานีมีระยะทางห่างไกลจากที่ตั้งศาล
     
       บางครั้งการเดินทางมาศาลจึงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการ ประกอบกับเรือนจำตั้งอยู่ห่างจากศาลเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เพื่อป้องกันเหตุร้ายในระหว่างการเดินทาง และเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศาลจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นข้อขัดข้องข้างต้น จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับการฝากขังผู้ ต้องหาต่อศาล
     
       โดยใช้การฝากขังผู้ต้องหาระบบทางไกลผ่านจอภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 องค์กรคือ ศาลจังหวัดสงขลา กับ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เรือนจำจังหวัดสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger