ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีอินโดนีเซีย67ปีประกาศเอกราช

เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๕  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายยศสวิน วนิชสุวรรณ ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสชาวอินโดนีเซียในภาคใต้ของประเทศไทยได้เฉลิมฉลองครบรอบ 67 ปี การประกาศอิสรภาพของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่โรงแรมราชมังคลา พาวีเลียน ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา


                นายเฮรู วิจักโซโน กงสุลใหญ่ อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา จัดงานฉลองครบรอบ 67 ปี การประกาศอิสรภาพของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วยนายกฤษฎา บุญราช

            ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายลุทฟี่ ราอุฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกิตติพงศ์ คงแข็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย พลเรือโท ทวีป สุขพินิจผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา พลตรี ชาญวุฒิ อินทุลักษณ์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา และ ตัวแทนกงสุลใหญ่มาเลเซีย ปร ะจำจังหวัดสงขลา รวมทั้งชาวอินโดนีเซียและชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 300 คน


             โดยนายเฮรู วิจักโซโน กงสุลใหญ่ อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในปีนี้ ท่านขอถวายพระพรให้ทั้งสามพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

หลังจากนั้น นายเฮรู วิจักโซโน กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่า ในห้วงพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกมากกว่าที่ผ่านมา ในโลกที่ผลักดันให้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษแห่งการเชื่อมโยง เปิดกว้างและการเปลี่ยนถ่ายอำนาจ ไม่ใช่เพียงแค่ในแนวระนาบระหว่างรัฐต่อรัฐ แต่รวมถึงระหว่างรัฐบาลลงมายังเครือข่ายเอกชน และนิติบุคคล อินโดนีเซียสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ท่านกงสุลใหญ่ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บรรพบุรุษผู้ที่วางรากฐานและจุดประกายแห่งการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1945 ได้มาเห็นอินโดนีเซียในปัจจุบัน รู้สึกดีใจที่อินโดนีเซียมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเทศที่รวมศาสนาอิสลาม ความเป็นประชาธิปไตยและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดีอินโดนีเซียน้อมรับความต้องการจากเสียงของประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ เราต้องให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการอยู่ร่วมกัน เราต้องจริงใจและจริงจังที่จะเสริมสร้างแนวทางแห่งสันติสุข การอลุ้มอล่วย การยอมรับซึ่งกันและกันและความสามัคคี ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องสร้างกรอบแห่งความยุติธรรม การเคารพซึ่งกันและกัน และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบแห่งระบอบประชาธิปไตย ความหลากหลายของมวลหมู่มนุษยชาติควรได้รับการยกย่องประหนึ่งสินทรัพย์อันมีค่า มากกว่าที่จะเป็นรากฐานและที่มาความขัดแย้งในวันนี้และจากนี้ไป เราอาจจะต้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต อาทิเช่น อาหารและพลังงาน ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นทุกที ไม่มีชนใดบนโลกนี้ที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่มีประเทศใดที่จะสามารถต่อสู้กับความท้าทายนี้ได้ด้วยลำพัง ความร่วมมือระหว่างประเทศของเราเท่านั้นที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาวะการณ์เช่นนี้


           อินโดนีเซีย หนึ่งในสมาชิกอาเซียน และในฐานะประธานอาเซียนในปี 2011 ที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่การเป็นผู้นำที่ดีอย่างต่อเนื่อง มิใช่ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนเท่านั้น การเป็นประธานอาเซียนก็เป็นเพียงตำแหน่งที่สลับผลัดเปลี่ยนกันไปตามวาระ แต่การเป็นผู้นำของอาเซียนได้สร้างคุโณปการณ์ต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีการหมดวาระ หากแต่จะยังคงดำเนินต่อเนื่องและเดินหน้าเรื่อยไป การเข้าร่วมของสหภาพรัสเซียและสหรัฐอเมริกาในการประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออกที่บาหลี อินโดนีเซียได้เร่งผลักดันโครงสร้างมูลฐานของความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในระหว่างประเทศสมาชิกหลักของเอเซียตะวันออก นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังได้เข้าร่วมการประชุม G-20 และการให้ความสำคัญกับความร่วมมือในภูมิภาคในปี 2012 ซึ่งเป็นการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2013 ซึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่อินโดนีเซียได้มีส่วนช่วยจรรโลงและแก้ไขสถานการณ์โลก


                นอกเหนือจากความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนแล้ว อินโดนีเซียยังได้ประสานความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ไอเอ็มที จีที อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย ความก้าวหน้าและความสำเร็จร่วมกันของอินโดนีเซียและไทย สามารถยืนยันความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่มีมาช้านานถึง 62 ปี ตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950 จากนั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ได้พัฒนาสืบเนื่องเรื่อยมา ท่านกงสุลใหญ่ได้พบเห็นและเข้าร่วมในหลากหลายความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การประมง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา กิจการงานกงสุล และงานด้านต่างประเทศ และในการพัฒนาความร่วมมือ เรายังส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอีกด้วยสำหรับด้านการศึกษา จะเห็นได้ว่า มีนักศึกษาจำนวนมากในภาคใต้ของประเทศไทยที่ต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งแน่นอนว่า ความรู้จะนำพาและช่วยให้บุคคล ประชาชนได้พัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติ และในขณะเดียวกันก็ขอชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและดีเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกงสุล ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลและขจัดความเดือดร้อนของชาวอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านมนุษยชน การพัฒนาความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ภารกิจของท่านกงสุลใหญ่ ที่นี่มีความหมายและทรงคุณค่ามากมายค่ำคืนนี้ เป็นคืนที่ผองเพื่อนพี่น้องของอินโดนีเซียมารวมกันเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซีย คงไม่มีวาระใดล้ำค่าไปกว่าวาระนี้ ขอแสดงความขอบคุณทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่าทัพ ตำรวจ องค์กรอิสระ สื่อสารมวลชน คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนนักศึกษา และที่จะลืมเสียมิได้ก็คือ ประชาชนชาวไทยทุกคน สำหรับความร่วมมือ การสนับสนุน การช่วยเหลือ คำแนะนำและความคิดเห็น ในอันที่จะพัฒนาความร่วมมือของเราให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุดและได้ประสบการณ์การทำงานด้วยมิตรสัมพันธ์อันดีในคราวเดียวกัน เชื่อว่าความร่วมมือที่ดีเช่นนี้สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของเราทั้งสองฝ่ายเท่านั้น หากแต่เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติและโลกใบนี้       หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีในนามของประชาชนชาวสงขลา เนื่องในโอกาสชาวอินโดนีเซียในภาคใต้ของประเทศไทยได้เฉลิมฉลองครบรอบ 67 ปี การประกาศอิสรภาพของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับงานในคืนนี้ ทางกงสุลใหญ่ อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาได้จัดการแสดงจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 ชุด รวมทั้งนำอาหารอินโดนีเซียมาให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานด้วย///////////////////////////////////////////
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger