เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลาปลูกต้นพะยูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

    เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๕  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดโครงการ "ศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ภายใน สวนสัตว์สงขลา ปลูกต้นพยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ ประจำศาลยุติธรรม จำนวน ๘๔ ต้น  โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นประโยชน์และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้กับ ข้าราชการ และลูกจ้าง ศาลจังหวัดสงขลา

       นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการ "ศาลยุติธรรมรวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างความสมัครสมานสามัคคี โดยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ภายในสวนสัตว์สงขลาในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทั้ง 2 พระองค์ ทรงห่วงใยต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ตลอดทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์สงขลา ให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น น่าเที่ยวชม ลดมลภาวะสร้างกระแสการแก้และป้องกันปัญหาโลกร้อนได้อีกช่องทางหนึ่ง การปลูกต้นไม้ในวันนี้ถือว่าเป็นการกระทำความดี และช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ร่วมปลูก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในความสำนึกต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อไป


  สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


โครงการก่อสร้างสวนน้ำ
สวนน้ำ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว โดยจัดสร้างขึ้นบริเวณจุดชมวิว สวนสัตว์สงขลา พื้นที่ดำเนินการ 10 ไร่ ประกอบด้วย

    1. อาคารภายในบริเวณสวนน้ำ
        - อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว
        - ห้องอาบน้ำ – ห้องสุขา
        - ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
        - ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
        - สะพาน

    2. สวนน้ำภายใน
        - สระน้ำวน
        - สระน้ำตก
        - สระน้ำรับ slider 1
        - สระน้ำรับ slider 2 และ 3
        - สระน้ำรับสำหรับเด็กเล็ก

    3.  slider ภายใน
        - slider ตัวที่ 1 มีความยาว 70 เมตร
        - slider ตัวที่ 2 มีความยาว 40 เมตร
        - slider ตัวที่ 3 มีความยาว 15 เมตร
        - slider สำหรับเด็กแบบ 3 ทาง 1 ตัว

    4. ล่องแก่ง

http://www.songkhlazoo.com/2011/image/waterzone/waterzone4.jpg
http://www.songkhlazoo.com/2011/image/banner_hilight_sm.png
     การแสดงโชว์ให้อาหารเสือ (Feeding Tiger)    
          
      การแสดงความสามารถของแมวน้ำ (Seal Presentation)    
          
      การแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of wild life)    
     

uuu
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger