โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

      เมื่อวันที่ วันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐  -  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้  นายธวัชชัย ชูโชติ  นิติกรปฏิบัติการ   นายอิทธิเดช เสนเรื่อง นิติกรปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมโครงการออกหน่วย  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)  ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและเหล่ากาชาดจังหวัด  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล แนะนำกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี  ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย ตามโครงการ “ศาลจังหวัดฯ   พบประชาชน” ณ วัดแม่เปียะ  หมู่ที่ ๒  ตำบลคลองหรัง  อำเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา  ../..ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคลองหรัง เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลทุ่งพระเคียน จากนั้นได้แบ่งการปกครองออกเป็นตำบลคลองหรัง อำเภอหาดใหญ่ และอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอนาหม่อม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบัน คือ อำเภอนาหม่อม
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนเขาเหลี่ยม เขาจันดี และเขาบ่อท่อ คลองหรัง คือ ลำน้ำสายหลักของตำบล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15131.25 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม และ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคลองเปียะ , ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,082 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,089 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนยาง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) น้ำตกโตนลาด
2) วัดแม่เปียะ
3) โรงเรียนวัดแม่เปียะ
4) อ่างเก็บน้ำปลักทิง
5) ที่ทำการ อบต.คลองหรัง
6) สถานีอนามัยตำบล
7) โรงเรียนบ้านต้นปริง

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล คลองหรัง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง หมู่ที่ 2 อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 โทร. 0-7438-3011 โทรสาร 0-7438-2292

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger