ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาอิสลามใน จ.สงขลา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

        เมื่อ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาอิสลามใน จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมบูรณ์ วัฒนมงคล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับประชาชน” โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมวางหลักการไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ และให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง และตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล และบริการชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ด้านกฎหมายและการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และมีความเข้าใจเรื่องการติดต่อศาลยุติธรรม ประกอบกับในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เป็นวันครบรอบ ๒๕ ปี อาคารที่ทำการศาลจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเปิดอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

    ดังนั้น ศาลจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 600 คน อาทิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดสงขลา

การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ” อีกด้วย…
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการติดต่อราชการศาล คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สำคัญ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
      
       ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการอิสลาม และคณาอาจารย์นิติศาสตร์จากมหาวิทยาในจังหวัดสงขลา จำนวน 700 คน
      
       โดยมีหัวข้อการบรรยาย เช่น “เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ” โดยนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ “ขั้นตอนการติดต่อราชกาลศาลจังหวัดสงขลา” โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา และร่วมรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชน”

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (82) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger