โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

                                    เมื่อวันที่ วันที่ ๑๘  มราคม ๒๕๕๖  เวลา ๙.๐๐  -  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   ได้มอบหมายให้  นายธวัชชัย ชูโชติ  นิติกรปฏิบัติการ  นางสาวหนึ่งนภา มีชัยชนะ   นายบุญธรรม ชัยรัตน์   เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาล  เข้าร่วมโครงการออกหน่วย  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชนและเหล่ากาชาดจังหวัด  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล  แนะนำกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี  ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   ณ วัดบ้านใหม่  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ../.มีหน่วยงานต่างๆ มารวมโครงการกันอย่างคับคั้ง..


ปลูกต้นตาล


มีเลี้ยงข้าว แกงคั่วกะทิไก่+หยวก ยำหัวโหนด +ปลาทอด ขนมจีนประวัติความเป็นมา :
การก่อตัวของแหล่งชุมชนตำบลบ้านใหม่จะเริ่มปีใดไม่ปรากฎแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะมีมาก่อนปี พ.ศ.2470 โดยประชาชนส่วนใหญ่รวมกันตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ที่เรียกว่า โคกครามและศาลาธรรม์ พื้นที่สองแห่งนี้อยู่ห่างกันประมาณ 5 ก.ม. ติดต่อกันค่อนข้างลำบาก ต่อมาประชาชนกลุ่มหนึ่งอพยพมาใหม่ จึงเกิดแหล่งชุมชนขึ้นใหม่ ซึ่งประชาชนเรียกว่า "บ้านใหม่" ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อตำบล ซึ่งมี 7 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันได้ขยายเป็น 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล
:
เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขัง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตาเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,055 คน และจำนวนหลังคาเรือน 960 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย/รับจ้าง
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบ้านใหม่ ม.2
2) วัดผักกูด ม.3
3) วัดศาลาธรรม ม.1
4) วัดผักกูด ม.4
5) วัดหัววัง ม.5
6) สถานีอนามัยบ้านใหม่
7) สถานีอนามัยผักกูด
8) ร.ร.บ้านใหม่
9) ร.ร.วัดหัววัง
10) ร.ร.บ้านขี้นาก
11) ร.ร.วัดผักกูด


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (82) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger