ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

            เมื่อ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   นางสาวรวิภัทร โชคเจริญเลิศ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นายปรารภ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ  นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดกระบี่  นางปราณี สายนาค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ    รักษาการณ์ แทนผู้อำนวยการ ประจำศาลจังหวัดกระบี่ และคณะจำนวน 15 คน  เข้าศึกษาดูงานระบบงานในส่วนต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และ หาวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง  ในการปฏิบัติงาน ../.          ศาลจังหวัดกระบี่ มีชื่อเดิมว่า "ศาลเมืองกระบี่" ศาลเมืองกระบี่จะเริ่มจัดตั้งเมื่อปี ร.ศ. ใด ไม่ปรากฎหลักฐานชัด มีเพียงหนังสือราชกิจจานุเบกษาปี ร.ศ.๑๑๙ เล่ม ๑๗ ว่า

      ศาลเมืองกระบี่ได้รับราชกิจจานุเบกษาจากพนักงานไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๒๔/๔/๑๑๙ จึงคาดหมายได้ว่า ศาลเมืองกระบี่ เริ่มจัดตั้งเมื่อประมาณปี ร.ศ.๑๑๙  พร้อม ๆ กับที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ  อันเป็นสถานที่ตั้งตัวเมืองกระบี่ในปัจจุบัน  ศาลเมืองกระบี่ขึ้นตรงต่อศาลมณฑลภูเก็ต  ตัวอาคารศาลจังหวัดกระบี่เดิมจะตั้งอยู่ที่ใดไม่ปรากฎชัด  แต่พอคาดหมายได้ว่าตัวอาคาราลจังหวัดกระบี่ จะรวมอยู่กับศาลากลางจังหวัดกระบี่  ทั้งนี้เพราะศาลากลางจังหวัดกระบี่สร้างตั้งแต่ปี ร.ศ.๑๑๙ นอกจากนี้ตามหนังสือของหลวงธำรง อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ตที่ ๑/๖ ลงวันที่ ๗ รัตนโกสินศก ๑๒๘ ที่มีถึงขุนสรรพากร ผู้พิพากษาศาลเมืองกระบี่ ว่า "เรื่องที่จะทำศาลเมืองกระบี่นั้นได้จ้างเหมาให้จีนเตียวฟองเป็นผู้ทำราคา ๔,๓๐๐ บาท แต่การที่จะทำศาลนั้นผู้รับเหมาจะต้องทำตามแปลน และหนังสือสัญญา....ฯลฯ"  ซึ่งพอจะแสดงให้เห็นว่า การสร้างอาคารศาลเริ่มสร้างเป็นครั้งแรกใน ร.ศ.๑๒๘ นั้นเอง  และการก่อสร้างตัวอาคารศาลได้สร้างเสร็จเรียบร้อยในปีเดียวกัน  ทั้งนี้ปรากฏตามหนังสือของขุนสรรพากร ผู้พิพากษาศาลเมืองกระบี่ว่า "ด้วยศาลเมื่อกระบี่ที่จัดการปลูกสร้างใหม่นั้น บัดนี้ช่างได้จัดการปลูกสร้างสำเร็จบริบูรณ์ตามสัญญาแล้ว..."  อาคารศาลหลังดังกล่าวปลูกสร้างอยู่ในที่ดินราชพัสดุของศาลแปลงเก่าซึ่ง ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งอขงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ อยู่ตรงกันข้ามกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่  ห่างจากที่ตั้งอาคารศาลปัจจุบันประมาณ ๒ เส้น อาคารศาลหลังนั้นเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงหลังคามุงกระเบื้อง เป็นอาคารที่โอ่อ่าภูมิฐานและทันสมัย ขณะนั้นศาลยังใช้ชื่อว่า ศาลเมืองกระบี่  และคงใช้ชื่อศาลเมืองกระบี่มาจนถึงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๙ ต่อมาได้เปลี่ยนใช้ชื่อว่า  ศาลจังหวัดกระบี่ เมื่อกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๙ จนถึงต้นเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ศาลจังหวัดกะบี่" ต่อมาเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๒๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในขณะนั้น ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ศาลจังหวัดกระบี่" และคงใช้ชื่อดังกล่าวต่อมาจนถึงปัจจุบัน เหตุใดที่ชื่อศาลมีการเปลี่ยนหลายครั้งนั้นไม่ปรากฎหลักฐานชัด
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger