นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศาลยุติธรมกับประชาชน บนเส้นทางสายเดียวกัน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

                เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย  นางสาวเรณู แซ่จิว นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดสงขลา  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม  เนื่องในกิจกรรม โครงการ "ศาลยุติธรรมกับประชาชน ... บนเส้นทางสายเดียวกัน"  ซึ่งจัดโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย มี นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ศาลยุติธรรมกับประชาชน บนเส้นทางสายเดียวกัน” ครั้งที่ ๓  มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน  ศาลยุติธรรมมีภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็วและเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และบริการชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ นำมาซึ่งการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ดังนั้น  สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมกับประชาชน บนเส้นทางสายเดียวกัน” ครั้งที่ ๓  ในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย การดำเนินงานและ
การให้บริการของศาลยุติธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจกฎหมายในทิศทางเดียวกันกับการบังคับใช้ของศาล และประโยชน์ที่เกิดขึ้น  นอกจากพี่น้องประชาชนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังทำให้เข้าใจบทบาทและการดำเนินงานของศาลยุติธรรมอีกด้วย ...

       นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า การเผยแพร่ความรู้ความเข้าในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ควรทราบ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในครั้งนี้  จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัวและสังคม  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาลยุติธรรมกับประชาชน นำมาซึ่งความเชื่อถือ ศรัทธา และมั่นใจว่าศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน อย่างแท้จริงต่อไป ...

         กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม” และ “ศาลยุติธรรมกับการให้บริการประชาชน”   “การระงับข้อพิพาททางเลือก” และ “การกระทำผิดทางอาญา

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger