ศาลจังหวัดสงขลาจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Exel 2003.วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๕๖

                 เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้  นายปรารภ เทพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา นางสาวมัทนียา ตรงชาติ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ให้จัดครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Exel 2003. รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ.ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดสงขลา 
    โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการใช้งานทางด้านการคำนวณตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงระดับที่ซับซ้อน รวมถึงสามารถสร้างงานในรูปแบบตาราง กราฟ ข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันหน่วยงานในส่วนกลางของสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการจัดทำเอกสารในรูปแบบของ Microsoft Excel มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดทำ อีกทั้งโปรแกรม Microsoft Excel จึงสามารถสร้างสรรค์งานเอกสาร  การคำนวณ การจัดการ และการใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ดังนั้น บุคลากรของศาลจังหวัดสงขลา ควรจะมีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Microsoft Excel 2003 ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.    เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดสงขลาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้สามารถทำงานได้จริง
2.    บุคลากรสามารถนำความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่าง

มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ

ระยะเวลาดำเนินการ    รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

วัน/เวลา     เวลา  ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. (๒ ชั่วโมง/วัน)
จันทร์    ๔ มี.ค.๕๖    การเรียกใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2003
อังคาร    ๕ มี.ค.๕๖    การจัดการเกี่ยวกับกระดาษทำการ (Work Sheet),  การป้อนและแก้ไขข้อมูลในแผ่นงาน
พุธ    ๖ มี.ค.๕๖    การตกแต่งข้อมูลใน Work Sheet
พฤหัสบดี    ๗ มี.ค.๕๖    การตกแต่งข้อมูลใน Work Sheet (ต่อ)
ศุกร์    ๘ มี.ค.๕๖    การปรับมุมมองของตารางทำการ

        การแทรกรูปภาพและวัตถุในแผ่นงาน
        การทดสอบหลังเรียน/ประเมินผล/มอบวุฒิบัตร

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger