นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

           เมื่อวันที่ ๑๑  เมษายน ๒๕๕๖  นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
เข้าพบปะ นายแพทย์ ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เพื่อแนะนำตัวในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเพื่อประสานความร่วมมือ อันเป็นประโยชน์ในการติดต่อราชการ ต่อไป ../.โรงพยาบาลสงขลา
เนื่อง จากสภาพเดิมของโรงพยาบาลสงขลาที่เก่า มีเนื้อที่เพียง 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับอาคารมีขนาดและจำนวนไม่เพียงพอที่จะรองรับความเจริญเติบโตของสังคม ตามสัดส่วนของผู้มารับบริการได้ การขยายเนื้อที่เพื่อปรับปรุงหรือสร้างอาคารที่จำเป็นในที่เดิมไม่สามารถ กระทำได้ เพราะแต่ละด้านของเนื้อที่ถูกปิดกั้นด้วยถนน 3 ด้าน และวัด 1 ด้าน ผลที่ตามมา คือ ไม่สามารถจัดหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์กันตามระบบงานได้ ทำให้ส่วนหนึ่งของการบริการผู้ป่วยไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะสภาพของเนื้อที่และสภาพตัวอาคารเป็นตัวจำกัด และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับสภาพความเจริญของสังคมในอนาคตได้
ดังนั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา โรงพยาบาลสงขลา โดย นายแพทย์ไพบูลย์ เวชสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลา ได้ประสานกับทางจังหวัดและกองทัพภาคที่ 4 เพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (บริเวณสะพานติณสูลานนท์) ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลสงขลา 10 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ 20 กิโลเมตร และในเดือนกันยายน 2528 จังหวัดสงขลาได้อนุญาตจัดสรรที่ดินให้โรงพยาบาลสงขลา เนื้อที่ ประมาณ 80 ไร่ และโรงพยาบาลสงขลาได้รายงานให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประสานไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุโครงการย้ายโรงพยาบาลสงขลา ให้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และประสานกับสำนักงบประมาณ ในด้านการสนับสนุนเงินงบประมาณ ในสมัยที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
โรงพยาบาลสงขลาแห่งใหม่ การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือน เมษายน 2536 กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือน ธันวาคม 2538 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลาแห่งใหม่ ในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2536 โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมในพิธี ได้มีประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาล โดยมอบเงินผ่านทางประธานในพิธี เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท
โรง พยาบาลสงขลาแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่เลขที่ 666 ถนนสงขลา – ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อยู่ในแหล่งซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนราชการหลายแห่ง และเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งสามารถติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาได้โดยสะดวก เพราะการคมนาคมมีเส้นทางรถยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาล และไม่เป็นชุมชนแออัด นับเป็นโรงพยาบาลที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคใต้ เพราะการจัดวางตัวอาคารต่างๆ สามารถวางได้อย่างเป็นระเบียบตามความต้องการ เพราะมีเนื้อที่ใช้สอยกว้างขวางพอสมควร จึงเป็นโรงพยาบาลที่ชาวสงขลาภาคภูมิใจ และให้การสนับสนุนเงินบริจาคอยู่เสมอ
โรงพยาบาลสงขลาแห่งใหม่ เริ่มเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และผู้ป่วยเฉพาะทาง ในวันที่ 2 กันยายน 2539 และในวันที่ 1 กันยายน 2540 ได้ย้ายโรงพยาบาลสงขลาไปยังที่แห่งใหม่ สำหรับโรงพยาบาลสงขลาเดิม ยังคงเปิดให้บริการในนาม “ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองสงขลา ” โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยเฉพาะทางบางแผนก งานแพทย์แผนไทย และศูนย์วัยวัฒนา และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์แพทย์ชุนชนเมืองสงขลา “ เป็น “ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา ส่วนตึกสิรินธรที่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลแห่งเดิม ได้เป็นที่ทำการของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้
ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ สงขลา ตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสงขลา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2541 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ สงขลา (ฤกษ์เวลา 09.30 น.) เริ่มให้บริการผู้สูงอายุ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2543 และมีพิธีเปิดศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ สงขลา อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2543 โดย ศ.นพ.ประสพ รัตนากร เป็นประธานในพิธีเปิด ขณะนี้ให้บริการ คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกฝังเข็ม และคลินิกประกันสังคม
อัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก
อัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ในวันที่ 7 กันยายน 2542 ได้มีพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก จากโรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม ไปยังโรงพยาบาลสงขลาแห่งใหม่
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ได้มีพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย ตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสงขลา โดยให้บริการนวดตัว นวดเท้า ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร และจำหน่ายลูกประคบ
ศูนย์วัยวัฒนาสงขลา
ศูนย์วัย วัฒนาสงขลา (ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุกลางวัน) เปิดให้บริการ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสงขลา โดยรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป และให้บริการดูแลสุขภาพอย่างต่อ

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger