ทำเนียบผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๔

คณะตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๔
http://3.bp.blogspot.com/-U7-0yfACYco/UcJ33-m1ocI/AAAAAAAAAME/VrT0ZAmG2b8/s320/54_01.jpg
นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์.
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

นายเอนกชัย อารยะญาณ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
นายวิสูตร มานะพิทักษ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
นางสาวภูษิตา หล้าหลี
นายวินัย หนูโท นายไพโรจน์ ไพมณี นางสาวแก้วตา พันธ์อุไร
นายไพบูลย์ คงเขษม นายสำเร็จ พงศ์วงประเสริฐ นายเกื้อกูล หนูแก้ว
นางดรุณี ชัยศรีอริยกุล คงเขษม นายกรณ์ ปิ่นวิรุฬห์ นายประเสริฐ บิลมาศ
นายอรรถชาต์ สินไชย นายศุภชัย ฟูจิตร์ นายบรรเทิง แต้มแก้ว
นายนิกร  จันทร์สุข นายชาติธรรม ประสงค์จรรยา นางสาวกอบพร พัฒนอมร
นางสาวจิระวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายภาค แสงทับทอง นางสาวไปรยา เจริญประกอบ
นางสาวฐิตินันท์ มงคลพิทักษ์สุข นายอนิวัตร  บัวบาน
คณะตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๔

1.นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์.                   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
2.นายเอนกชัย อารยะญาณ .                 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
3.นายวิสูตร มานะพิทักษ์ .                     ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
4.นางสาวภูษิตา หล้าหลี .                     ผู้พิพากษา
5.นายวินัย หนูโท .                               ผู้พิพากษา
6.นายไพโรจน์ ไพมณี .                         ผู้พิพากษา
7.นางสาวแก้วตา พันธ์อุไร .                   ผู้พิพากษา
8.นายไพบูลย์ คงเขษม .                       ผู้พิพากษา
9.นายสำเร็จ พงศ์วงประเสริฐ .               ผู้พิพากษา
10.นายเกื้อกูล หนูแก้ว .                         ผู้พิพากษา
11.นางดรุณี ชัยศรีอริยกุล คงเขษม .        ผู้พิพากษา
12.นายกรณ์ ปิ่นวิรุฬห์ .                         ผู้พิพากษา
13.นายประเสริฐ บิลมาศ .                     ผู้พิพากษา
14.นายอรรถชาต์ สินไชย .                    ผู้พิพากษา
15.นายศุภชัย ฟูจิตร์ .                           ผู้พิพากษา
16.นายบรรเทิง แต้มแก้ว .                     ผู้พิพากษา
17.นายนิกร จันทร์สุข .                         ผู้พิพากษา
18.นายชาติธรรม ประสงค์จรรยา .           ผู้พิพากษา
19.นางสาวกอบพร พัฒนอมร .                ผู้พิพากษา
20.นางสาวจิระวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.    ผู้พิพากษา
21.นายภาค แสงทับทอง .                      ผู้พิพากษา
22.นางสาวไปรยา เจริญประกอบ .           ผู้พิพากษา
23.นางสาวฐิตินันท์ มงคลพิทักษ์สุข .      ผู้พิพากษา
24.นายอนิวัตร บัวบาล .                          ผู้พิพากษา
----------------------------------------------------------------
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger