ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้  นายธวัชชัย ชูโชติ นิติกรปฏิบัติการ  นายอิทธิเดช เสนเรื่อง นิติกรปฏิบัติการ  นางสาวหนึ่งนภา มีชัยชนะ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ณ. วัดทรายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  ซึ่งจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยถือเอาวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน เป็นวันเริ่มต้นจัดงานโครงการ และกำหนดให้จัดทำโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๙เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 
         ซึ่งจังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันนี้ ด้วยการบูรณาการ ด้านการเกษตรจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน และด้านอื่นๆ โดยอาศัยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ จากห้องปฏิบัติการเข้าช่วย ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว และเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่เกษตรถึงในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเกษตรกร ให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับวัตกรรมใหม่ๆ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

           กิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ กิจกรรมบริการคลินิกเกษตร จำนวน 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิก ปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกชนประทาน คลินิกกฎหมาย คลินิกยาง คลินิกข้าว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมเปิดคลินิกให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย ปรากฎว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมงานและใช้บริการจากคลินิกเกษตรจำนวนมาก.
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
       ประวัติชุมชน ตำบลทุ่งหวังหรือบ้านทุ่งหวัง เชื่อว่าเป็นการเรียกคนชื่อ นายหวัง เป็นมุสลิมที่อพยพหนีทัพมาจากการยกทัพของเจ้าเมืองปัตตานีมาตีเมืองสงขลา พอเสร็จศึก มุสลิมกลุ่มหนึ่งอพยพหนีทัพมาทำกินในบริเวณบ้านสวนใต้ (หมู่ที่ 2 ในปัจจุบัน) และอพยพต่อไปบริเวณเขาวัง
(หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว) ซึ่งเป็นที่ทำ มาหากินของมุสลิมบ้านทรายขาวในปัจจุบัน เดิมนายหวังเป็นชื่อของแม่ทัพแขก ตอนยกทัพมาตีเมืองสงขลาแต่ตีไม่สำเร็จ และถูกปราบปรามจึงหนีการจับกุมและ นำพรรคพวกมาตั้งรกรากขึ้น ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านชายควน ถนนทุ่งหวัง - ทรายขาว (ทางหลวงชนบท สาย 3005) ห่างจากอำเภอเมืองสงขลาไปทางทิศใต้ประมาณ 17 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯตามทางหลวงแผ่นดิน 408 ระยะทาง 958 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้


        - ทิศเหนือจดอบต.เกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
        - ทิศใต็จดอบต.จะโหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา
        - ทิศตะวันออกจดอบต.นาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา
        - ทิศตะวันตก จด อบต.ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

        ตำบลทุ่งหวังประกอบด้วย บ้านอ่างทอง บ้านสวนใต้ บ้านแขยง บ้านชายควน บ้านปลักหอม บ้านไร่ บ้านทรายขาว บ้านไทรครอบ บ้านยางงาม บ้านคลองโหนด บ้านทำเนียบ บ้านตกวัด บ้านตีนนา บ้านหัวนอน บ้านออก บ้านตก บ้านกลางและนอกจากนี้ตำบลทุ่งหวังยังแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 2 บ้านสวนใต้ หมู่ที่ 3 บ้านแขยง หมู่ที่ 4 บ้านชายควน หมู่ที่ 5 บ้านปลักหอม
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 8 บ้านไทรครอบ หมู่ที่ 9 บ้านยางงาม หมู่ที่ 10 บ้านคลองโหนด

ขนาดพื้นที่
        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง มีพื้นที่   36,406.25 ไร่หรือประมาณ 58.25 ตารางกิโลเมตร
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger