ศาลจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลศาลดีเด่น วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

          เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นายปรารภ เทพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ  คณะกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลศาลดีเด่น  ในโอกาสเดินทางมาตรวจ การปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของศาลจังหวัดสงขลาฯ  เพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ .../..การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีมีมาแล้วหลายปี โดยในแต่ ละปีมีศาลประเภทต่างๆได้รับการยกย่องด้วยผลงานโดดเด่นในรอบปี
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาสำนักพัฒนาระบบงาน สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น โดยศาลยุติธรรมซึ่งผ่านเข้ารอบคัดเลือกเป็นศาลยุติธรรมดีเด่นได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งมี นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ผู้ พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ และมีที่ปรึกษา 3 คน คือ นาง ดวงมาลย์ ศิลปอาชา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ นายกำพล ภู่สุดแสวง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ นายอิศเรศ ชัยรัตน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 4

ส่วนกรรมการประกอบด้วย ผู้พิพากษาและข้าราชการในสำนักงานศาล ยุติธรรมจำนวนหนึ่ง โดยวิธีการประเมินและคัดเลือกได้ดำเนินการตามหลัก 3 ประการ คือ

1.ศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น รายงานสถิติคดีประจำ เดือน รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานการประชุม แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ และภาพถ่าย (ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว) เป็นต้น

2.สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล/สำนักงานประจำศาล ผู้จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

3.สังเกตการณ์สถานที่จริง เป็นการพิจารณาการปฏิบัติราชการคดีของศาล เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ดำเนินการ การจัดเก็บและดูแลเอกสาร/ข้อมูลระบบฐานข้อมูล เป็นต้น

ในที่สุดคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในแต่ละกลุ่มศาล ดังนี้

1.ศาลยุติธรรมดีเด่น ในกลุ่มศาลจังหวัดที่สังกัดภาค ได้แก่ ศาล จังหวัดสงขลา

2.ศาลยุติธรรมดีเด่น ในกลุ่มศาลแขวงที่สังกัดภาค ได้แก่ ศาลแขวงชลบุรี

3.ศาลยุติธรรมดีเด่น ในกลุ่มศาลเยาวชนในส่วนภูมิภาค/ศาลแรงงานภาค ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

4.ศาลยุติธรรมดีเด่น ในกลุ่มศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ/ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง/ศาลชำนาญพิเศษในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ศาลแพ่งธนบุรี

5.ศาลยุติธรรมดีเด่น ในกลุ่มศาลสูง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์

การมอบรางวัลได้ดำเนินการไปแล้ว และ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา ได้ให้ความเห็นบันทึกไว้ว่า การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมมองเห็นภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานราชการที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างมาตรฐานระบบงานทุกด้านให้ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามโครงการสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556

ก็ต้องร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ หัวหน้าศาล อธิบดีศาล และประธานศาล ตลอดจนผู้พิพากษาและข้าราชการธุรการของทั้ง 5 ศาล ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดีๆ จนได้รับเกียรติยศร่วมกันครั้งนี้.
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger