ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ 3 ศาล สามัคคี แรลลี่ไกล่เกลี่ย

ขอเชิญร่วม กิจกรรม โครงการ 3 ศาลสามัคคี แรลลี่ ไกล่เกลี่ย
เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมและทำบุญร่วมกันครับ

ศาลจังหวัดสงขลา
ศาลแขวงสงขลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
-----------------------------------
3 ศาลสามัคคี แรลลี่ประชาสัมพันธ์ไกล่เกลี่ย. ย้อนรอยศาลาตัดสินความสมัยอยุธยา ไหว้หลวงปู่ทวด

วัดพะโคะ วัดเก่าแก่ สมัยอยุธยา ศูนย์กลางการค้า ศาสนา และการปกครองในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกแต่โบราณ
- ที่นี่ชาวบ้านสมานสามัคคี เกื้อกูลกัน
- ที่นี่ใช้เป็นศาลาตัดสินคดีความแต่โบราณ
- ใช้เป็นที่เก็บช้างม้า แลหลักล่ามช้างศึก

และที่สำคัญหลวงปู่ทวดอยู่ที่นี่เป็นที่แรก
- สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวดอยู่ใกล้นี้
- ท่านเกิดที่หลังเขาลูกนี้เอง

30 มิถุนายน 3 ศาลร่วมบุญครั้งใหญ่ ร่วมใจรณรงค์ ลด ละ ฐิถิ อภัย เมตตา อย่าถือสา หันหน้าพูดจากัน ผลจบลงไม่มีใครแพ้ใครชนะ

เริ่มแรลลี่ประชาสัมพันธ์จากหน้าศาลสงขลา เวลา 8 นาฬิกา สู่วัดพะโค๊ะ ถวายภัตาหารเพล เลี้ยงพระ ฟังธรรม/ ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ

:สวมเสื้อชมพู
เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและการจัดสถานที่ อาหาร
โปรดแจ้งความประสงค์จำนวนรถ จำนวนคนได้ที่ผู้อำนวยการฯหรือศูนย์ไกลี่ยเกลี่ยข้อพิพาททั้ง 3 ศาลหรือที่ศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์ 088 - 1808517

     โครงการ 3 ศาล สามัคคี  แรลลี่ไกล่เกลี่ย เป็นโครงการที่จัดร่วมกัน ระหว่าง ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำจังหวัดสงขลา
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 
และกลุ่มงานไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาทประจำศาลแขวงสงขลา

                               ศาลยุติธรรม มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยเฉพาะด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการสมานฉันท์และสันติวิธี เพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเลือกใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีของศาลในการยุติคดีหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ตลอดจน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินคดี รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ของจำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญา โดยมีบุคลากรในศาล และบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ให้ความรู้และช่วยเหลือคู่ความ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ตลอดจน การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน
        ศาลจังหวัดสงขลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และศาลแขวงสงขลา จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ 3 ศาล สามัคคี แรลลี่ไกล่เกลี่ย เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของประชาชน คู่ความ รวมถึงบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ     

      วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการสมานฉันท์และสันติวิธีระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น


กำหนดการ
โครงการ 3 ศาลสามัคคี  แรลลี่ ไกล่เกลี่ย

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556

    07.00 น.     - พร้อมกันหน้าศาลจังหวัดสงขลา
                      - ลงทะเบียน/รับสติ๊กเกอร์ติดรถ
                      - รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
                      - ศิลปะการแสดงการไกล่เกลี่ย

    08.00 น.      - พิธีเปิด โดยท่านสมบูรณ์  วัฒนพรมงคล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
                      - เคลื่อนขบวนรถแรลลี่ไปสู่วัดพะโคะ ต.ชุมพล  อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    10.00 น.     - ถึงวัดพะโคะ (จอดรถที่โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ)
                     - พร้อมกันที่ศาลาการเปรียญ รับศีล ฟังธรรม
                     - เสวนาเรื่องไกล่เกลี่ย 3 ศาล
                     - กราบสักการะบูชาหลวงปู่ทวด
                     - ย้อยรอยประวัติศาสตร์วัดพะโคะ ศาลาตัดสินความสมัยอยุธยา

    11.00 น.     - ถวายภัตตาหาร

    12.00 น.     - รับประทานอาหารกลางวัน
                     - ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

    13.30 น.     - เดินทางกลับศาลจังหวัดสงขลา


***************************

          
LINK  DOWNLOAD

แผนที่ การเดินทาง


**ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ**

หมายกำหนดการ
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger