ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖    เวลา ๙.๐๐  -  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้  นายธวัชชัย ชูโชติ  นิติกรปฏิบัติการ  นายอิทธิเดช เสนเรื่อง นิติกรปฏิบัติการ นางนิตยา ทองฤกษ์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ นางสาวหนึ่งนภา มีชัยชนะ  เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมโครงการออกหน่วย  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)  และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและเหล่ากาชาดจังหวัด  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล  แนะนำกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี  ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย ตามโครงการ “ศาลจังหวัดฯ   พบประชาชน” ณ. วัดท่าหยี หมู่ที่๖ ตำบลห้วยลึก  อำเภอควนเนียง   จังหวัดสงขลา..   ../..
วัดท่าหยี

วัดท่าหยี ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหยี ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ริมสาบสงขลา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๒ ตารางวา ตามเอกสาร ส.ค. เลขที่ ๗๑/๒๔๙๘ วัดท่าหยี สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้างวัด คือ พระมหาลอย ที่ดินเป็นของนายคลิ้ง จันทร์สุวรรณ, นายแก้ว เพชรมณี วัดท่าหยี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม มี ๖ รูป ดังนี้
๑. หลวงพ่อบัว
๒. พ่อท่านชุม
๓. พระสงค์
๔. พระถ่อง วนทโชโต
๕. พระอธิการเพ็ง วิสุทธสีโล
๖. พระอธิการสุเทพ (ปริสุทโท) ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓)
อาคารเสนาสนะ
อุโบสถ ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง (กำลังก่อสร้าง) กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอระฆัง ๑ หลัง โครงสร้างเหล็ก ศาลาทวดหนามพลี ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลานั่งพัก ๑ หลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เมรุ ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ ๔ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และไม้ โรงครัว ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอฉัน ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปูชนียวัตถุและโบราณวัตถุ
พระพุทธรูปภายในหอฉัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ทวดหนามพลี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger