ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการ ภาค ๙ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดสงขลา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       เมื่อ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย  นายจุมพล รัตธนภาส  ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล ให้การต้อนรับ
นายนิติกร จิรภัทรพงษ์   อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการ ภาค ๙  รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดสงขลา และ นายเอกชัย  ศุภกิจบูญชู  อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  เพื่อหารือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมกิจกรรมการประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง ../..ความเป็นมาของหน่วยงาน

ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

                                        สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลาเดิมตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดสงขลา ต่อมาสำนักงานอัยการเขต 9 โดย มี     นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ และนายวรฑ ศรีไพโรจน์ ได้ช่วยเจรจาขอที่ดินกับนายพิพัทธิ์ พุกกะณะสุต อธิบดีกรมธนารักษ์ในสมัยนั้น หลักจากนั้นจึงได้ทำเรื่องขออนุญาตทำการขอใช้ที่ราชพัสดุของ กรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างสำนักงานอัยการเขต 9 และ ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุที่บริเวณถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง จังหวัดสงขลา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 41,853,588.96 บาท จากสำนักงานอัยการสูงสุด มาทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 ปี จึงแล้วเสร็จสำนัก งานอัยการจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นหัวหน้า เรียกว่า "อัยการจังหวัด"

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

ชื่อ -สกุล                                   ตั้งแต่                             ถึง
1. นายสุภร ประศาสน์วินิจฉัย                                พ.ศ. 2522                                   พ.ศ. 2525
2. นายพชร ยุติธรรมดำรง                                     พ.ศ. 2522                                   พ.ศ. 2525
3. นายสุรินทร์ สกลยา                                          พ.ศ. 2525                                   พ.ศ. 2527
4. นายสถาพร อำนวยพาณิชย์                               พ.ศ. 2527                                   พ.ศ. 2528
5. นายประสิทธิ์ พัฒนอมร                                     พ.ศ. 2528                                   พ.ศ. 2532
6. นายสุรศักดิ์ ด่านกิตติกุล                                    พ.ศ. 2532                                   พ.ศ. 2535
7. นายถาวร เสนเนียม                                           พ.ศ. 2535                                   พ.ศ. 2537
8. นายภักดี พิทักษ์นราธรรม                                  พ.ศ. 2537                                    พ.ศ. 2539
9. นายนิพล ผดุงทอง                                            พ.ศ. 2539                                    พ.ศ. 2541
10. นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์                                  พ.ศ. 2541                                    พ.ศ. 2542
11. นายอัมพร เหลียงน้อย                                     พ.ศ. 2542                                    พ.ศ. 2545
12. นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร                                    พ.ศ. 2544                                    พ.ศ. 2545
13. นายอิทธิพล เพิ่มศรี                                         พ.ศ. 2545                                    พ.ศ. 2546
14. นายสวัสดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์                                       พ.ศ. 2546                                    พ.ศ. 2548
15. นายอนุสรณ์ สุทธรัตน์                                      พ.ศ. 2548                                    พ.ศ. 2549
16. นายสุรินทร์ วัตตธรรม                                       พ.ศ. 2549                                    พ.ศ. 2550
17. นายสุชาติ จันทร์มี                                           พ.ศ. 2550                                    พ.ศ. 2551
18. ร้อยเอกวรศักดิ์ เรืองศรี                                    พ.ศ. 2551                                     พ.ศ. 2553
19. นายประวิทย์ ชูกำเหนิด                                    พ.ศ. 2554                                     พ.ศ. 2555
20. นายศศิน ศุขจรัส                                             พ.ศ. 2555                                     พ.ศ. 2556
21. นายนิติกร จิรภัทรพงษ์                                     พ.ศ. 2556                                     ปัจจุบัน
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger