ศาลจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางหลักเกณฑ์ปลดเผาสำนวนความ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

        เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา ๑๗.๐๐ น.  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการปลดเผาสำนวน ประจำปี ๒๕๕๖ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการปลดเผาสำนวนความให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  ว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร พ.ศ.๒๕๕๒ ../.หลักเกณฑ์การปลดเผาสำนวน หลักการ ง่าย ๆพอสังเขป
                1.กากประเด็นที่ศาลอื่นส่งมาให้สืบพยานแทน ฯ ถ้าอายุเกินกว่า 5 ปี จะเผาทำลายก็ได้
               2. สำนวนคดีแพ่งที่มิใช่คดีมโนสาเร่อันถึงที่สุดเกินกว่า 10 ปี ให้ปลดทำลายหรือเก็บรักษา ดังนี้
                   2.1 คดีเรื่องที่พิพาทเรื่องที่ดิน ให้เก็บรักษาแต่พยานเอกสาร  แผนที่ คำพิพากษา หรือคำสั่ง และคำบังคับ นอกนั้นให้ทำลายเสีย
                  2.2 สำนวนเรื่องอื่น ๆ  ให้เก็บรักษาไว้เฉพาะคำพิพากษาหรือคำสั่ง และเมื่อเก็บรักษาไว้ครบ 10 ปี ให้ทำลายเสียทั้งสิ้น
             3. สำนวนคดีมโนสาเร่ อันถึงที่สุดเกินกว่า 10  ปี ให้ทำลายเสียทั้งสำนวน(จะต่าง กับคดีแพ่งนะ)
แสตมป์ฤชากรที่ติดอยู่บนเอกสารที่จะต้องทำลายให้ทำลายเสียด้วย
บรรดาสารบบความ บัญชีนัดพิจารณา บัญชีรับส่งสำนวน  บัญชีหมายต่าง ๆและต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจของ สตง.  แล้ว เมื่ออายุเกิน  10  ปี  ให้ทำลายเสีย (จำ ! ไม่มีสารบบคำพิพากษา ซึ่งไม่สามารถทำลายได้ แม้จะเก็บไว้เกินกว่า 10  ปี  ก็ตาม)

               ส่วนในคดีอาญา
 บรรดาสำนวนความในคดีอาญา อันถึงที่สุดเกินกว่า  10  ปี ให้จัดการปลดทำลายหรือเก็บรักษาไว้ดังนี้
             1.สำนวนเรื่องบุกรุกที่ดิน เก็บไว้แต่พยานเอกสาร  แผนที่ คำพิพากษา หรือคำสั่ง และในกรณีที่มีการถอนฟ้อง ให้เก็บรักษาใบถอนฟ้องไว้ด้วย นอกนั้นให้ทำลายเสีย
             2. สำนวนความที่ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและปรากฏตามฟ้องว่าจำเลยสมคบกับพวกกระทำ ผิด ซึ่งอยู่ในอายุความ แต่ยังจับตัวไม่ได้ และสำนวนความที่ศาลไม่ได้พิจารณาพิพากษาเนื่องจากจำเลยหลบหนี หรือยังจับไม่ได้ ให้เก็บรักษาสำนวนไว้ต่อไปอีก 10  ปี แล้วทำลายเสีย
           3. แสตมป์ที่ติดอยู่บนเอกสาร ให้ทำลายด้วย
           4. สำนวนเรื่องอื่น ๆ ให้เก็บรักษาไว้แต่เฉพาะคำพิพากษาหรือคำสั่ง คดีที่จำเลยต้องโทษให้เก็บรักษาหมายแจ้งโทษไว้อีก จำนวน  1  ฉบับ และเมื่อเก็บรักษาไว้ต่อไปอีก 10  ปีให้ทำลายเสียทั้งสิ้น
         5. สำนวนฝากขัง ฯ ที่มีอายุเกินกว่า  5  ปี ให้ทำลายเสียทั้งสำนวน
         6. บรรดาสารบบความ บัญชีนัดพิจารณา บัญชีสั่งขัง บัญชีรับส่งสำนวน บัญชีหมายต่าง ๆ บัญชีของกลาง และต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผ่านการตรวจ ของ สตง. เมื่อมีอายุเกินกว่า  10  ปีให้ทำเลยเสีย (ยกเว้นสารบบคำพิพากษาให้เก็บไว้ตลอดไป)

      หมายเหตุ  ระเบียบงานสารบรรณ  หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการตลอดไป หรือส่งให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร กำหนด
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (82) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger