ประวัติศาลจังหวัดเบตง

ประวัติความเป็นมาของศาลจังหวัดเบตง     เดิมศาลจังหวัดเบตงเมื่อจัดตั้งครั้งแรกเป็นศาลแขวงเบตง  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงสำหรับหัวเมือง  พุทธศักราช 2478 และเริ่มเปิดทำการพิจารณาพิพากษาคดีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2482 เป็นต้นมา  โดยหลวงจำรูญเนติศาสตร์ข้าหลวงยุติธรรม(ภาคใต้) เป็นประธานในพิธี      ต่อมาปีพุทธศักราช    2482  ศาลแขวงได้รับการยกฐานะให้เป็นศาลจังหวัดเบตงตามพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงเบตงเป็นศาลจังหวัดเบตง  พุทธศักราช 2482  และได้มีพิธีเปิดศาลจังหวัดเบตง เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีได้ทุกบทกฎหมาย เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2484 โดยหลวงศิริศาสตร์ประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตงคนแรก  เป็นประธานในพิธี        ส่วนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทำให้ศาลจังหวัดที่ไม่มีศาลากลางจังหวัดไม่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งศาลจังหวัดเบตงก็เป็น ๑ ในศาลดังกล่าวด้วย ทำให้ต้องโอนคดีไปให้ศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิจารณาพิพากษา ซึ่งเกิดปัญหาแก่ประชาชนและส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นจำเลย พยานหรือผู้ปกครองเด็กหรือเยาวชน พนักงานสอบสวนจะต้องเดินทางไปยังศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรม จึงมีคำสั่งประธานศาลฎีกาให้ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตงช่วยทำงานชั่วคราวในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวในท้องที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  โดยอาศัยพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ เป็นต้นมา ต่อมาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีและเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดยะลาและศาลจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ทำให้เด็กและเยาวชนในเขตท้องที่เขตอำนาจของศาลจังหวัดเบตงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนในท้องที่อื่น


  
      อาคารศาล  จากการหาหลักฐานไม่ปรากฏว่าอาคารศาลจังหวัดเบตงหลังเดิมสร้างตั้งแต่เมื่อใด แต่จากการสอบถามคนเก่าแก่ได้ความว่า อาคารที่ทำการศาลสร้างในปีพุทธศักราช 2482 ที่เปิดศาลแขวงเบตง  ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง  ชั้นล่างเปิดตลอดและตรงมุมเป็นห้องขัง  1  ห้อง  มีบันไดขึ้นชั้นเดียว  2  ทาง  บันไดหน้าอาคารสำหรับเจ้าหน้าที่และคู่ความตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มาทำการติดต่อกับศาล   ส่วนบันไดหลังสำหรับผู้พิพากษาใช้ชั้นบน  อาคารแบ่งเป็น  4 ห้อง  คือห้องพิจารณาคดี  2  บัลลังก์ (ห้อง) ห้องผู้พิพากษา 1 ห้องและห้องธุรการ 1 ห้อง  ปัจจุบันอาคารหลังเดิมนี้ได้รื้อไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช  2519 และกระทรวงยุติธรรมได้จัดสร้าง   อาคารหลังปัจจุบันขึ้นแทน  โดยท่านศิริ  อติโพธิ  ปลัดกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2519  อาคารศาลจังหวัดเบตงหลังปัจจุบันเป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทยขนาด 5 บัลลังก์  พร้อมด้วยเครื่องครุภัณฑ์ศาล  เสาธง   ถนน และรั้ว  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณวรกิจและก่อสร้างเป็นผู้ประมูลก่อสร้างได้ในราคา 3,053,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2519  และมีพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดเบตงหลังใหม่นี้เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2519  โดยมีนายชวน  หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger