ประวัติศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว


         ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ      ครอบครัว  พ.ศ. 2534  กับพระราชกฤษฏีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนครอบครัวในศาลจังหวัด      ชลบุรี ศาลจังหวัดตรัง ศาลจังหวัดนครปฐม ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดนครปฐม     ศาลาจังหวัดนราธิวาส ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และศาลจังหวัด อุดรธานี  พ.ศ. 2538 โดย      กำหนดเปิดทำการในวันที่ 7 สิงหาคม 2538 มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดตรัง          แต่เดิมนั้น บรรดาคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำผิดหรือคดีครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวล     กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องฟ้องต่อศาลจังหวัดตรัง แต่เนื่องจากสถิติการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและ      ครอบครัวในศาลจังหวัดตรังและปีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดตรังยังไม่มีการจัดตั้งศาลที่มีอำนาจพิจารณา     พิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นโดยเฉพาะ จึงทำให้เด็กและเยาวชนผู้ถูกดำเนินคดีมิได้ รับประโยชน์จาก     การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงเปิด     ดำเนินการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดตรังและจังหวัดอื่นๆ ข้างต้นซึ่งนับแต่วันที่ 7      สิงหาคม  2538 เป็นต้นไป เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำผิดในคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว         คู่ความทุกฝ่ายจะต้องไปดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชน และครอบครัวเท่านั้น

           ปัจจุบัน ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 98/1 ถนนรัษฏา ตำบล     ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีอัตรา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  1 ท่าน   ผู้พิพากษา 3 ท่าน ผู้พิพากษา     สมทบ  35 ท่านและผู้อำนวยการศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และข้าราชการธุรการโดยอยู่     ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

เขตอำนาจศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ประกอบด้วย 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน


            1.อำเภอเมืองตรัง
   
            2. อำเภอกันตัง

            3.อำเภอย่านตาขาว

            4.อำเภอปะเหลียน

            5.อำเภอสิเกา

            6.อำเภอห้วยยอด

            7.อำเภอวังวิเศษ

            8.อำเภอนาโยง

            9.อำเภอรัษฎา

          10.อำเภอหาดสำราญ
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (79) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (23) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) ทำบุญตักบาตร (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เข้าร่วมพิธี (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จัดโครงการ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) พิธีวางพวงมาลา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger