ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม

     เมื่อวันที่ ๓ - ๕ กราคม ๒๕๕๖ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้ นางไซนา เหมมัน  หัวหน้าส่วนงานคดี ,นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์, นางสาวเรณู แซ่จิว  หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ย ,นางสุภาพ แก้วสุนีย์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ,นางอมรรัตน์ ถึงมาก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ,นางกฤตยา สหกะโร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ,นางปริศนา สอนดอนไพร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ,นางสุรีย์รัตน์ ชัยรัตน์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ,นางสุภาวดี ยอดรักษ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน, นางสุนันทา สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน,นางสาวละออง คำสุข เจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน นางสาวหนึ่งนภา มีชัยชนะ และ นายบุญธรรม ชัยรัตน์  เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบริหารงานธุรการศาลยุติธรรม ของศาลในเขตอำนาจสำนักงาน อธิบดีผู้พิพากษาาค ๙ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กราคม ๒๕๕๖   ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   ในการยี้มี นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

       เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทยา ทิพย์เนตร รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  "การบริหารงานธุรการศาลยุติธรรม"

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)"
เวลา ๑๓.๐๐ น.นายวิทยา ทิพย์เนตร รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหารงานบุคคลของสำนักงานศษลยุติธรรม

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิณโญ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  "การเขียนโครงการ "
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger