สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝึกอบรมทบทวน รปภ.วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
    นำโดย
1.พ.ท.สรเสกข์ เทพพิทักษ์  ประจำ อผศ. รักษาการ ปษ.สปภ./ผู้บริหารโรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.
2.อส.ทพ.สนทยา เพ็งไร่ขิง  ผู้ช่วยสอนแผนกเตรียมการ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.
3.ร.ต.ณัฐพงษ์ บุตรสาพันธ์   เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.
4.ส.อ.รุจิภาส เศรษฐวารี        เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.
5.พลฯ ละวัน  สิงคำ            เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

       จัดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ณ บริเวณ ศาลจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  เพื่อฟื้นฟูระเบียบวินัยและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าฟหน้าที่ รปภ.
1.ศาลจังหวัดสงขลา 
2.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
3.สำนักงานศษลยุติธรรมประจำภาค ๙
4.ศาลแรงงานภาค ๙
5.สำนักงานศาลปกครองสงขลา
6.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙
7.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
8.ด่านศุลกากรสงขลา
9.สำนักงานศุลกากรภาคที่๔
10.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา
11.เรือนจำกลางสงขลา
12.เรือนจำจังหวัดสงขลา
13.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
14.ทัณฑสถานหญิงสงขลา
15.ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘
16.สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา
17.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่๑๑
18.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
19.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
20.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒
21.ธกส.สาขาสงขลา

หัวข้อการฝึก คือ   อบรมทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า การบังคับการจาราจร การรายงานเหตุการณ์  การแสดงความเคารพ  การประชาสัมพันธ์และการบริการรวมทั้งฟื้นฟู ระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ รปภ.
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (82) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger