นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพีธีเปิดและสังเกตการณ์ โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

    เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖   นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   นายปรารภ  เทพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมพีธีเปิดและสังเกตการณ์   การประชุมเสวนา โครงการพัฒนาการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดสงขลา กับศาลแขวงสงขลา ในปี งบประมาณ ๒๕๕๖    ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรม ให้แก่ประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายนั้นจำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคุ้มครองสิทธิ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม มีแนวปฏิบัติในทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

      การจัดโครงการส่งเสริมการการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดสงขลา โดยการสัมนาวิชาการแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับศาลแขวงสงขลา เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไป ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553- 2556 ที่กำหนดให้ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในประเทศ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งภาย ใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการศาลและการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่าง ศาลแขวงสงขลา กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดสงขลา  เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกันและกันมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย อัยการ ตำรวจ ทนาย ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ บังคับคดี.  ที่ห้องประชุม ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (81) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) มอบเกียรติบัตร (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำบุญตักบาตร (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) เข้าร่วมพิธี (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger