นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลาร่วมแสดงความยินดีอินโดนีเซีย ๖๘ ปี ประกาศเอกราช วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

       เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๖  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย นางไซนา เหมมัน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนงานคดี เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสชาวอินโดนีเซีย ในภาคใต้ของประเทศไทยได้เฉลิมฉลองครบรอบ ๖๘ ปี การประกาศอิสรภาพของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖   ที่โรงแรมราชมังคลา พาวีเลียน ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา


THE 68 ANNIVERSARY OF
THE INDEPENDENCE DAY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
17 AUGUST 1945

สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)ประกาศตนเป็นเอกราชจากการปกครองของประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และได้กำหนดให้ วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา โดยท่านกงสุล Mr. Heru Wicaksono และภรรยา Mrs. Sri Subekti Wicaksono จัดงานฉลองเอกราชปีที่ 68  มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและจัดเลี้ยงอาหารอินโดนีเซีย ซึ่งนักแสดงบินตรงมาจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย..


       นายเฮรู วิจักโซโน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียได้รับการยอมรับในเวทีโลกในฐานะเป็นประเทศมหาอำนาจของภูมิภาคที่มุ่งมั่นเพื่อสารสัมพันธไมตรี ความร่วมมือ และมิตรภาพกับมิตรประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพ หรือการยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิต นอกจากนั้น อินโดนีเซีย ยังเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ และมีทรัพยากรที่พร้อมในการเร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการเป็นอยู่ของประชาชน และยังพยายามอย่างหนักแน่นที่จะเชิดชูกฎหมาย และความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ความสำเร็จที่บรรลุดังกล่าวนี้ควรจะพัฒนาต่อไป และดำรงรักษาไว้เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อพัฒนามาตรฐานการครองชีพของประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งหมดจะต้องช่วยกันสานต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น
      
       ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับไทย โดยเฉพาะภาคใต้ของไทยเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดสามารถพิสูจน์ได้จากจำนวนโครงการความร่วมมือที่มีมากขึ้น เช่น ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสถานกงสุลอินโดนีเซีย กับหน่วยงานที่เกี่ยวของไทยในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งองค์กรภาครัฐ หน่วยงานความมั่นคง เอกชน สำนักงานตัวแทนต่างชาติ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคสังคม ศาสนา สื่อ และสังคมไทยโดยรวม นอกจากนั้น การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันทั้งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
               
       ในโอกาสนี้ ทางสถานกงสุลฯ ก็ได้จัดนิทรรศการ สัมมนา กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม และการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ส่วนมาตรการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนนักศึกษาในภาคใต้เข้าศึกษาต่อในอินโดนีเซียเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งโดยทุนส่วนตัว หรือทุนรัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการศาสนา องกรค์มูฮัมมาดียะ และความร่วมมือโดยตรงระหว่างสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ยังได้ลงนามความร่วมมือด้านศาสนาและการศึกษากับกระทรวงการศาสนาอินโดนีเซีย ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านอิสลาม การศึกษา และการพัฒนามากยิ่งขึ้น
      
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger