คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

           เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   มอบหมายให้ นายปรารภ เทพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์  นางสาวเรณู แซ่จิว  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ย  ให้การต้อนรับ คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา(Boromarajonani College of Nursing,Songkhla) จำนวน ๔๗ คน  เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์   ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา  นายธวัชชัย รัมณะกัจจะ  บรรยายพิเศษ  เกี่ยวกับ  โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีในศาล  และแนวทางปฏิบัติเมื่อมาศาล  .../.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และที่จะเปิดใหม่ภายหลังว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี" โดยมีวิทยาลัยพยาบาลที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ จำนวน 28 แห่ง ได้แก่

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (โอนไปสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม)
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส (โอนไปสังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปัจจุบันเป็นคณะพยาบาลศาสตร์)

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (กำลังก่อสร้าง เร็วๆ นี้)
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์


นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 แห่ง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้ว และให้ใช้ชื่อเดิมต่อไป ได้แก่

    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger