กำหนดการทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖


กำหนดการทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖
ณ ศาลจังหวัดสงขลา

***เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้องมาพร้อมกัน แล้ว เวลา 08.00 น.***
                      การแต่งกาย ใส่เสื้อสีฟ้า

    ภาคเช้า                                          พิธีสงฆ์
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา     - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณห้องโถงชั้น ๑ ของศาลจังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา     - พระสงฆ์ขึ้นประจำอาสนสงฆ์
                                - พิธีกรเรียนเชิญ   ท่านพิชัยวัฒน์  อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙                                  ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ ปรัมพิธีสงฆ์
                                 - พิธีกรอาราธนาศีล
                                 - พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป  สวดเจริญพระพุทธมนต์
                                 - ประธาน กรวดน้ำอุทิศถวาย  พระสงฆ์อนุโมทนา
                                - ผู้ร่วมงานถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต)  และจตุปัจจัยไทยธรรม
                                - ประธานพระสงฆ์ พรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี
                                 - เสร็จพิธี
-------------------------------------------------------------
ภาคค่ำ
    
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา      - พร้อมกันที่สโมสรนายทหารชั้นประทวน ทหารเรือกองทัพภาคที่ 2 สงขลา
                                  ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๗

                    ***- ทุุกส่วน ต้องส่งการแสดงบนเวที อย่างน้อย 1 ชุด ..***

   หมายเหตุ      
                         -    การแต่งกาย ภาคเช้า ใส่เสื้อสีฟ้า
                         -    การแต่งกาย ภาคค่ำ แต่งชุดลูกทุ่งย้อนยุค


             
-----------------------------------------------------------------

มอบหมายงานการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

ทำบุญศาลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถวายอาหารปิ่นโต และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม  รวมถึงกิจกรรมปีใหม่ของศาลจังหวัดสงขลา (เชิญภาค ๙ ร่วมพิธีสงฆ์)
ผู้รับผิดชอบ   

ส่วนบริการประชาชนฯ  ส่วนคลัง  พนักงานสถานที่ และพนักงานขับรถ

   - จัดสถานที่-พิธีสงฆ์-เครื่องถวายพระ พิธีกร ถ่ายภาพ  ติดต่อผู้นำพิธีสงฆ์ ยืมอุปกรณ์จากวัด  เสร็จพิธีเก็บสถานที่ดังเดิมและส่งคืนอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ส่วนช่วยพิจารณาคดี  ส่วนไกล่เกลี่ย

-   จัดเตรียมอาหารปิ่นโต และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์  พร้อมจัดเตรียมคนยกของถวายพระ
-   จัดเตรียมและเสริฟน้ำดื่มผู้มาร่วมพิธี (อธิบดีภาค รองอธิบดี หน.ศาลประจำภาค และผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา หรืออาจจะมี หน.ศาลแขวง ศาลเยาวชนมาร่วมด้วย)


ส่วนช่วยอำนวยการ
-   บอกบุญเจ้าหน้าที่ศาล ตำรวจ รปภ. ร้านค้าสวัสดิการ ผู้ประนอม รวมถึงผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ สนง.อธิบดีภาค ๙  ร่วมทำบุญ  อาจเป็นเงินหรืออาหารเครื่องดื่มที่จะมาร่วมในพิธี
-   รับแขก จัดที่นั่งให้ผู้มาร่วมพิธี
-   แจ้งแขกผู้ใหญ่เข้าถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และปิ่นโต
-   ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในภาพรวม


ส่วนคดี

-   จัดเตรียมสถานที่-และเตรียมความพร้อมสำหรับเลี้ยงปีใหม่
-   จัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๕๗  (จับรางวัล  หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ   

๑.   งบประมาณใช้จากเงินผู้รวมทำบุญ
๒.   การแต่งกาย ชุดย้อนยุคเที่ยวงานวัด


------------------------------------------------------
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (81) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) มอบเกียรติบัตร (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำบุญตักบาตร (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) เข้าร่วมพิธี (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger