ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ ไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

            เมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ไพมณี  เป็น ประธาน คณะทำงาน  พร้อมด้วย คณะ ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา  ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) ได้จัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้โครงการไกล่เกลี่ย ก่อนวันนัด  ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ณ  ห้องพิจารณาคดี  ๒๐๙  ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  มี วัตถุประสงค์  เพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับความยอมรับว่าเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาท และ เพื่อลดจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล


โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด”
หลักการและเหตุผล

        การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถูกกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักงานศาลยุติธรรม  โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินคดีของศาล  เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน  ให้คู่ความมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทโดยรวดเร็ว  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดความขัดแย้งของคู่ความองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการช่วยลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาในศาล  การจัดคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยโดยรวดเร็ว  และสามารถยุติข้อพิพาทได้ในเวลาไม่นานหลังจากฟ้องจึงได้จัดทำโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในนัดแรกของคดีแพ่ง  ที่คู่ความได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสงขลา
    
วัตถุประสงค์
         ๑.เพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับความยอมรับว่าเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาท
         ๒.เพื่อลดจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล

เป้าหมาย
         ๑.เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีให้เสร็จโดยเร็ว
         ๒.เพื่อลดจำนวนคดีที่ต้องการพิจารณา

วิธีการดำเนินการ
         เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่งให้สอบถามความประสงค์ของโจทก์หรือผู้รับมอบอำนาจ 
ในการนำคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  ส่วนจำเลยให้ทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยพร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าการไกล่เกลี่ยไปพร้อมกับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง  และให้ศาลนัด
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม และหรือสืบพยานโจทก์ในวันเดียวกันในนัดแรก  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดีและหากถึงวันนัดจำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินการไกลเกลี่ย หรือจำเลยไม่มาศาล 
ศาลก็สามารถดำเนินการนัดพร้อมหรือสืบพยานโจทก์ไปในวันนั้นได้

กลุ่มเป้าหมาย
         คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องใหม่ทุกคดี
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger