นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

           นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  นางธมลวรรณ ทองบุญ   ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการศาลจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาส  ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา   ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ..  โดยมี นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย ข้าราชการ  และ ประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ

          
   นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารในนามของข้าราชการ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสงขลา สำนึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ในวโรกาสนี้ ได้เบิกตัว นางขนิษฐา  บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 กราบบังคมทูลเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้มีจิตศรัทธา รวม 3 ราย เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสมเด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมทบการดำเนินงานของสภากาชาดไทยและมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,749,741.28 บาท และเบิกตัวผู้ก่อตั้งอาคารและผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จำนวน 100 ราย และจากนั้นพระราชทานกราบบังคมทูนถึงความเป็นมาในการจัดสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยสังเขป ดังนี้
            
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2504  สมัยนายแสวง รุจิรัต   เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่เป็นนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลาเป็นคนแรก  และมีนางขนิษฐา  บุญราช ทำหน้าที่เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คนที่ 21 อยู่ในตำแหน่งระหว่างพุทธศักราช 2554 จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2552 นายสนธิ  เตชานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ในขณะนั้นดำเนินการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรม สไตล์โดโลเนียน ขนาด 2 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ในวงเงิน 8,083,000บาท ด้วยการระดมกำลังทรัพย์ จากคหบดีและผู้มีจิตเป็นกุศล ที่มีความศรัทธาในผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมิได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสภากาชาดไทย และได้ส่งมอบให้เป็นสมบัติของสภากาชาดไทย

และต่อมาได้ส่งมอบอาคารดังกล่าวให้เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นผู้ใช้ประโยชน์ โดยนายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานที่ปรึกษา นางขนิษฐา  บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้มีการเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ ในอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา และได้ปรับปรุงอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ศาลพระภูมิ ป้อมยาม ห้องน้ำภายนอกอาคาร รวมถึงการปรับภูมิสถาปัตย์ให้ดูสวยงาม ปลอดภัยและสง่างาม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดเพื่อผู้ด้อยโอกาสทั้งมวลและพร้อมที่จะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัด
          
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคุมป้าย อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 3 ชุด และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา   เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล แก่ประชาชนจังหวัดสงขลาสืบไป

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (79) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (23) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ทำบุญตักบาตร (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เข้าร่วมพิธี (9) MOU (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (7) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จัดโครงการ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีวางพวงมาลา (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger