ศาลจังหวัดตะกั่วป่า เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

           เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นางธมลวรรณ ทองบุญ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ นางสาวพรพิมล โศจิรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า  นายสิทธิพงศ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า  และคณะจำนวน ๑๕ คน  เข้าศึกษาดูงานระบบงานในส่วนต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง  ในการปฏิบัติงาน ../.


ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อเวลาใด แต่เป็นที่เข้าใจกันว่า ข้าหลวงพิเศษจัดตั้งศาลมณฑลภูเก็ตตามประกาศ ปี ร.ศ.117 ได้รายงานกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นให้ทรงจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เรียกว่า "ศาลเมืองตะกั่วป่า" ที่ตั้งศาลอยู่ที่เมืองเก่าหรือตลาดเก่าในปัจจุบัน โดยพลับพลาที่รับเสด็จเป็นที่ทำการศาล ตัวอาคารเป็นไม้ หลังคามุงจาก บัลลังก์ทำด้วยเครื่องไม้ไผ่ จากนั้นได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้     พ.ศ.2449 ศาลเมืองตะกั่วป่า ได้ย้ายที่ตั้ง โดยได้ย้ายพร้อมกับศาลากลางเมืองตะกั่วป่าไปตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองใหม่ (กิ่งอำเภอเกาะคอเขาเดิม)

     พ.ศ.2455 ศาลากลางเมืองตะกั่วป่าย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลย่านยาว แขวงเมืองตะกั่วป่าอีก ศาลเมืองตะกั่วป่าจึงได้ย้ายมาตั้งที่ตำบลย่านยาว แขวงเมืองตะกั่วป่า

     พ.ศ.2457 ผู้ว่าราชการเมืองได้สร้างอาคารที่ทำการศาลชั่วคราวให้มีสภาพอาคารฝาสานด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจาก พื้นปูซีเมนต์ บัลลังก์อยู่บนพื้น

     พ.ศ.2457 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ จำนวน 7,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศาลขึ้นใหม่เป็นอาคารไม้ยกพื้น พื้นลาดซีเมนต์ ตัวอาคารปูด้วยไม้กระดาน มีเพดานพร้อม สร้างเสร็จในเดือนธันวาคม 2460

     พ.ศ.2460 ศาลเมืองตะกั่วป่าได้ถูกเรียกชื่อเป็น "ศาลจังหวัดตะกั่วป่า" ซึ่งไม่ได้มีความหมายเป็นการแบ่งชั้นของศาลตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมในปัจจุบัน แต่สันนิษฐานว่าจะให้สอดคล้องกับชื่อจังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนคำว่า "เมือง" เรียกว่า "จังหวัด" ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2459

     พ.ศ.2474 ได้มีประกาศรวมศาลมณฑลและศาลจังหวัดต่าง ๆ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2474 ให้ยุบศาลจังหวัดตะกั่วป่าเข้ารวมกับศาลจังหวัดพังงา ดังนั้นบรรดาคดีต่าง ๆ จึงโอนไปอยู่อำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่า

     พ.ศ.2478 จัดตั้งศาลจังหวัดตะกั่วป่าขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงสำหรับหัวเมือง พ.ศ.2478 มีเขตอำนาจตลอดเขตอำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง และอำเภอเกาะคอเขา ใช้สถานที่เดิมของศาลจังหวัดตะกั่วป่าเป็นที่ทำการ เพียงแต่บูรณะให้มีสภาพดีขึ้น

     พ.ศ.2479 ศาลแขวงตะกั่วป่า เริ่มพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2479 ปรากฎตามหนังสือยุติธรรม ลงวันที่ 11 เมษายน 2479

     พ.ศ.2480 ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง แขวงแม่สอด แขวงตะกั่วป่า แขวงหลังสวนเป็นศาลจังหวัด พ.ศ.2479 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในอำเภอตะกั่วป่าและใกล้เคียงให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลไปถึงตัวจังหวัด

     พ.ศ.2481 เปิดทำการเป็นศาลจังหวัดตะกั่วป่า ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2481 ตามพระราชกฎษฎีกากำหนดวันเปิดศาลจังหวัดตะกั่วป่า โดยใช้อาคารที่ทำการของศาลจังหวัดตะกั่วป่า ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2459 เป็นที่ทำการ

     พ.ศ.2507 กระทรวงยุติธรรม ได้ของบประมาณทำการก่อสร้างอาคารศาลให้ใหม่ จำนวน 1,712,930 บาท เป็นตึกอาคาร 2 ชั้น ขนาด 4 บัลลังก์ หลังคาทรงไทย กว้าง 8.50 เมตร ยาว 48 เมตร

     พ.ศ.2508 ก่อสร้างอาคารศาลแล้วเสร็จ กระทรวงยุติธรรมได้ประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2508 แล้วใช้เป็นที่ทำการศาลติดต่อกันมาตั้งแต่นั้น จนถึงปัจจุบัน


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger