สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝึกอบรมทบทวน รปภ. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

  เมื่อ  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางธมลวรรณ ทองบุญ   ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมกับ  สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

    นำโดย

1.จ.ส.ต.กิตติพัฒน์  ตั้งสุขฤทัย หน. เตรียมการ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.
2.ร.อ.ศราวุธ วรรณกิ่ง   เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก  โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.
3.ร.ต.ณัฐพงษ์ บุตรสาพันธ์   เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.
4.ส.ต.อัคม์เดช สิงคำ        เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.
5.ส.ต.จรูญ ปุริเส           เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

       จัดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ณ บริเวณ ศาลจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  เพื่อฟื้นฟูระเบียบวินัยและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าฟหน้าที่ รปภ.

1.ศาลจังหวัดสงขลา 
2.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
3.สำนักงานศษลยุติธรรมประจำภาค ๙
4.ศาลแรงงานภาค ๙
5.สำนักงานศาลปกครองสงขลา
6.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙
7.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
8.ด่านศุลกากรสงขลา
9.สำนักงานศุลกากรภาคที่๔
10.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา
11.เรือนจำกลางสงขลา
12.เรือนจำจังหวัดสงขลา
13.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
14.ทัณฑสถานหญิงสงขลา
15.ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘
16.สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา
17.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่๑๑
18.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
19.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
20.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒
21.ธกส.สาขาสงขลา

หัวข้อการฝึก คือ   อบรมทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า การบังคับการจาราจร การรายงานเหตุการณ์  การแสดงความเคารพ  การประชาสัมพันธ์และการบริการรวมทั้งฟื้นฟู ระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ รปภ.

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger