ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วม บรรยาย พิเศษ ให้แก่ผู้นำชุมชน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วม บรรยาย พิเศษ ในหัวข้อ การเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้แก่ผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน(อ.ก.ช.) ณ โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..

           ด้วยศาลยุติธรรมมีพันธกิจที่ 1 ในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งแนวทางหนึ่งคือ การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เช่น        การไกล่เกลี่ย และการอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง      ในอำนวยความยุติธรรมทางเลือกแก่ประชาชน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งตามกฎหมายและในชุมชน ขั้นตอนการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนยุติธรรมภาคประชาชน และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงศาลยุติธรรมได้โดยง่าย ในกลยุทธ์ ๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ   การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการไกล่เกลี่ย เพื่ออำนวยความยุติธรรมทางเลือกแก่ประชาชน

  สำนักระงับข้อพิพาท เห็นว่าการดำเนินการเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งศาลยุติธรรมจะได้รับประโยชน์ในด้านแบ่งเบาภาระ  ในการพิจารณาคดีของศาล และมีผลช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล ทั้งประชาชนและชุมชน ยังจะได้รับประโยชน์ด้านการมีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรม
        ดังนั้น  สำนักระงับข้อพิพาท จึงเห็นสมควรจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการระงับข้อพิพาทที่มักเกิดขึ้นในชุมชน       โดยจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน(อ.ก.ช.)

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (81) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำบุญตักบาตร (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger