ประกาศ ติวเตรียมสอบเข้ารับราชการ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป


         ตาม ที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่   ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน พี่น้องผองเพื่อนทีมงานศาลจังหวัดสงขลา จึงได้รวมพลังระดมสมองถ่ายทอด   ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานทุกส่วนงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้แก่ผู้ที่จะเข้าสู่สนามสอบและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จ ในการสอบ โดยกำหนดวันเวลาในการถ่ายทอดความรู้ดังนี้.


วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๒.๓๐ น.
- งานผัดฟ้อง ฝากขัง โดยนางสุนันทา สุวรรณโณ
- การรับฟ้องคดีอาญา โดยนางสาวมินทร์ลดา กีรติธนะวัฒน์
- การรับฟ้องคดีแพ่งและการคิดค่าธรรมเนียมศาล โดยนางสาวรัชนี ขวัญงาม


วันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๒.๓๐ น.
- งานเก็บสำนวนความและเอกสาร การปลดเผาสำนวนความ  โดยนางสุชาดา ยอดเกื้อ
- การรับคำคู่ความและค่าธรรมเนียม โดยนางสาวแสนสม เสริมสุทธิ์


วันพฤหัสที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
- งานอุทธรณ์ ฎีกา     โดยนางเบ็ญญา บ่าวแช่มช้อย
- งานหมาย             โดยนางเสาวนิตย์ เทพทัตวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
- งานหน้าบัลลังก์     โดยนางอักษิพร  ผลใหม่ และทีมงานวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
- การขอปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดี    โดยนายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธ์ และทีมงาน


วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
- ระเบียบงานสารบรรณ     โดยนางสุรีรัตน์ ชัยรัตน์
- การรับ – ส่งหนังสือ ชั้นความลับ     โดยนางสาวสันทนีย์ สะไหน
- วันลา / ค่าตอบแทนพิเศษ   โดยนางสุภาวดี ยอดรักษ์วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
- งานการเงินและพัสดุ ต่าง ๆ เบื้องต้นที่ควรทราบ        โดยนางกาญจนา พลันสังเกตุวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
- ความรู้เกี่ยวกับคดีผู้บริโภค และงานไกล่เกลี่ย ฯ  โดยนางนิตยา  บัวทอง และนายธวัชชัย ชูโชติ
- ตอบข้อซักถาม และสรุปสาระสำคัญต่าง ๆ โดยนางธมลวรรณ ทองบุญ


หมาย เหตุ 
         ๑. ขอให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการรับฟังการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์  แจ้งรายชื่อได้ที่นางสุรีรัตน์ ชัยรัตน์ ส่วนช่วยอำนวยการ ภายในวันศุกร์ที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
        ๒.สถานที่อาจเป็นห้องประชุมชั้น ๑ , ห้องสมุด ชั้น ๒ หรือห้องไกล่เกลี่ย ตามความเหมาะสมของปริมาณผู้เข้ารับฟ้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จ

        ด้วยความปรารถนาดีจาก..... พี่ & น้อง ทีมงานศาลจังหวัดสงขลา
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger