ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบรางวัลการประกวดการเขียนโครงการ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นายณรงค์ พรหมอยู่  ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางธมลวรรณ  ทองบุญ  ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าส่วนในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่บุคลากรของศาลจังหวัดสงขลา ที่ได้รับรางวัลการประกวดการเขียนโครงการ ซึ่งศาลจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้มีการโครงการ “ประกวดการเขียนโครงการ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา พัฒนาทักษะความรู้ในการเขียนโครงการ สร้างความกระตือรือร้น สร้างความเอาใจใส่ในการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการและปฏิบัติได้จริง โดยมีผลการตัดสินของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ            โครงการฝากขังทางระบบไลน์ 
โดยนางสุนันทา  สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑      โครงการตรวจคืนต้นฉบับพยานเอกสาร 
โดยนางสุชาดา  ยอดเกื้อ  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  มี ๒ รางวัล คือ
โครงการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า (ใช้กระดาษหน้าเดียว)
โดยนายชยะพัทธ์  หนูแก้ว  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นเลิศขององค์กร 
โดยนางมัทนียา  สีดำ  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
รางวัลชมเชย มี ๙ รางวัล ได้แก่
1.    โครงการ English for the law’s staff at Songkhla Court be really for ASEAN 2015
2.    โครงการเสียงศาลเสียงใส
3.    โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร MS-PowerPoint2007)
4.    โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
5.    โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
6.    โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
7.    โครงการเชิงปฏิบัติการงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่บุคลากรศาล
8.    โครงการเรียนรู้งานเพื่อการอยู่เวร
9.    โครงการย้อนรอยวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ก้าวข้ามสู่อาเซียนShare this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (79) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (23) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ทำบุญตักบาตร (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เข้าร่วมพิธี (9) MOU (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (7) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จัดโครงการ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีวางพวงมาลา (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger