ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2557

ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2557รายชื่อคณะผู้พิพากษาและข้าราชการ ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2557  

5    นางไซนา  เหมมัน    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ    ส่วนคดี
6    นางอักษิพร  ผลใหม่    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ    ส่วนช่วยพิจารณาคดี
7    นางกาญจนา  พลันสังเกตุ    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ    ส่วนคลัง
8    นางรุ่งรัศมี  ชาติพันธุ์    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ    ส่วนช่วยอำนวยการ
9    นายดำรงศักดิ์  ปิ่นทองพันธุ์    นิติกรชำนาญการพิเศษ    ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
10    นางสาวเรณู  แซ่จิว    นิติกรชำนาญการพิเศษ    ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
11    นางเสาวนิตย์  เทพทัต    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ    ส่วนคดี
12    นางมนทิรา  ปันทะรัตน์    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    ส่วนคลัง
13    นางสุชาดา  ยอดเกื้อ    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ    ส่วนคดี
14    นางเบ็ญญา  บ่าวแช่มช้อย    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ    ส่วนคดี
15    นางสาวแสนสม  เสริมสุทธิ์    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ    ส่วนคดี
16    นางสาวสันทนีย์  สะไหน    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ    ส่วนช่วยอำนวยการ
17    นางทองก้อน  ชาญเชิงพานิช    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน    ส่วนช่วยพิจารณาคดี
18    นางมัทนียา  สีดำ    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน    ส่วนช่วยพิจารณาคดี
19    นายนรารัตน์  ชูปลื้ม    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน    ส่วนช่วยพิจารณาคดี
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (78) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (23) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ทำบุญตักบาตร (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เข้าร่วมพิธี (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (7) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) เลี้ยงส่ง (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จัดโครงการ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) รดน้ำขอพร (3) รับตำแหน่ง (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีวางพวงมาลา (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger