คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

            เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอรรถพร เพชรแก้ว  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา  นางธมลวรรณ  ทองบุญ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนงาน ให้การต้อนรับ คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา(Boromarajonani College of Nursing,Songkhla) จำนวน ๔๗ คน  เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์    เกี่ยวกับ  โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีในศาล  และแนวทางปฏิบัติเมื่อมาศาล  .../.


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และที่จะเปิดใหม่ภายหลังว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี" โดยมีวิทยาลัยพยาบาลที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ จำนวน 28 แห่ง ได้แก่

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (โอนไปสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม)
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส (โอนไปสังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปัจจุบันเป็นคณะพยาบาลศาสตร์)

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (กำลังก่อสร้าง เร็วๆ นี้)
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์


นอก จากนี้ ยังมีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 แห่ง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้ว และให้ใช้ชื่อเดิมต่อไป ได้แก่

    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (78) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (23) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ทำบุญตักบาตร (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เข้าร่วมพิธี (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (7) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) เลี้ยงส่ง (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จัดโครงการ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) รดน้ำขอพร (3) รับตำแหน่ง (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีวางพวงมาลา (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger