กำหนดการ โครงการเพิ่มศักยภาพ "สร้างพลังทีมงาน เพื่อบริการให้ประทับใจ" ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ
โครงการเพิ่มศักยภาพ "สร้างพลังทีมงาน เพื่อบริการให้ประทับใจ"
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘
--------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๐๖.๐๐  น.   - ออกเดินทางจากศาลจังหวัดสงขลาโดยรถบัสขนาด ๕๕ ที่นั่ง และรถตู้
           สู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช


เวลา ๐๘.๓๐ น.    - เดินทางถึงวัดพระมหาธาตุ  Unseen พระธาตุไร้เงา 
                           - ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดตั้งขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุ เปี่ยมล้มด้วยความเป็น  สิริมงคล และพลังศรัทธา สมกับคำว่า "เกิดมาหนึ่งชาติ ขอได้กราบพระธาตุ  เมืองนคร"  "วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อ "วัดพระบรมธาตุ" เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย  เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้  มีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นทองคำ เป็นภาพสะท้อนแห่งความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อการสร้างพระบรมธาตุ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย) ชมสถาปัตยกรรมอันล้ำเลิศด้วยศิลปกรรมภายในบริเวณวัด อาทิ พระวิหารหลวง วิหารสามจอม วิหารพระมหาภิเนษกรม (วิหารพระทรงม้า) วิหารทับเกษตร วิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกา "


                         - หากมีเวลาจะพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานนครศรีธรรมราช  ใหญ่ที่สุดใน  ภาคใต้ ชมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยทวารวดีจนถึง สมัยรัตนโกสินทร์  เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยอันนัม (ญวณ)  เครื่องสังคโลก เงินตราสมัยต่าง ๆ ศิลปพื้นบ้านภาคใต้  หนังตะลุง มโหรสพพื้นบ้านภาคใต้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของคนภาคใต้เวลา ๑๒.๐๐ น.   - รับประทานอาหารเที่ยงที่ในเมืองนครศรีธรรมราช

เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
  - เข้าที่พักโรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา ๑๔ - ๑๗.๐๐ น.
   - กิจกรรม  "สร้างพลังทีมงาน เพื่อให้บริการที่ประทับใจ"   ณ ห้องประชุมโรงแรม       โดยวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ  อาจารย์วารินทร์ อักษรนำ  เจ้าของ   ตำราคู่มือ การสร้างและใช้เกมประกอบการอบรม  เคล็ดวิชาในการสร้าง การ   ใช้เกมละลายพฤติกรรม, เกมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้, เกมสันทนาการ   ที่สถาบันอบรมชั้นนำทั่วประเทศนำไปใช้อ่างแพร่หลายในขณะนี้

                       
อาจารย์พิษณุ  สกุลโรมวิลาศ  และคณะ  จากผู้บริหารสถาบันส่งเสริม   ศักยภาพบุคคลและ UCANDO สถาบันพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 

                        - รับประทานอาการเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมทวินโลตัส
                        - กิจกรรมการแสดงของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสงขลา

เวลา ๒๒.๐๐ น.      - พักผ่อนตามอัธยาศัย

----------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๗ - ๐๘ น.    - รับประทานอาหารเช้า
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
       - เดินทางออกจากโรงแรมทวินโลตัส สู่หมู่บ้านคีรีวง  อำเภอลานสกาจังหวัด  นครศรีธรรมราช

                           - ศึกษาวิถีชุมชนผ่านกลุ่มอาชีพที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัด        นครศรีธรรมราช  เมืองที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ศึกษาวิถี ๔ กลุ่ม  ชุมชน ได้แก่ กลุ่มใบไม้  ทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มบ้านสมุนไพร  ทำสบู่   กลุ่มลายเทียน  ทำผ้าบาติกสีธรรมชาติ  และ กลุ่มลูกไม้  ทำกำไรข้อมือ สร้อยคอ โดยวิทยากรแต่ละกลุ่มสอนให้ทำ นำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้
"หมู่บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่วางตัวอยู่ในอ้อมกอดแห่งหุบเขา ซึ่งมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สมบูรณ์   พรั่งพร้อมไปด้วยภูเขา น้ำตกอันตระการตา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เรียบง่าย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  เป็นดินแดนของผลไม้โดยเฉพาะมังคุดได้ชื่อว่าอร่อยที่สุดของภาคใต้  นอกจากอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้ว คีรีวง ยังมีสินค้าโอท้อป ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ที่นิยมเลือกหาเป็นของฝากแก่คนใกล้ชิด  ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำการย้อมสีธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ ผลไม้ มาย้อมสีผ้า จะได้สีและลวดลายที่แตกต่างกันไปตามแต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ เสื้อ กางเกง กระโปรง หมวก สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด ผลิตจากมังคุดคุณภาพดีในท้องถิ่น มีสรรพคุณแก้ผดผื่นคัน รักษาสิวอักเสบ สมานแผล ผิวหน้าสวยใส  ไวน์เขาหลวง  ทำจากมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ มีประโยชน์เชิงสุขภาพ ในการปรับระดับภูมิคุ้มกัน สมดุลในร่างกาย ลดอาการอักเสบให้ความรู้สึกสดชื่นดับกระหาย "

เวลา ๑๒.๐๐ น.        - รับประทานอาหารเที่ยงที่หมู่บ้านคีรีวง

เวลา ๑๔.๐๐ น.        - ออกเดินทางจาก หมู่บ้านคีรีวง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   กลับจังหวัดสงขลา โดยสวัสดิภาพ

-----------------------------------------------
การ แต่งกาย
       
             - วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘  สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขายาว (เพื่อแห่ผ้าห่มพระธาตุ  และร่วมกิจกรรม "สร้างพลังทีมงาน เพื่อบริการที่ประทับใจ")


            - วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘  แต่งกายตามอัธยาศัย

หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมของเวลาและสถานที่
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (78) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (23) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ทำบุญตักบาตร (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เข้าร่วมพิธี (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (7) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) เลี้ยงส่ง (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จัดโครงการ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) รดน้ำขอพร (3) รับตำแหน่ง (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีวางพวงมาลา (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger